Skip to main content

Uroczystości opłatkowe u oo. Bernardynów

portret użytkownika śp Jan Książek

Tradycyjny opłatek Prawicy Razem miał miejsce w klasztorze oo. Bernardynów we wtorek 22 stycznia br.
Gospodarz tego miejsca, Gwardian O. Gracjan Kubica powitał wszystkich obecnych: Jego Ekscelencję ks. biskupa Adama Lepę, Prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka, Wiceprezydenta Andrzeja Kaperka, Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Błaszczyńskiego, Starostę Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubałę i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jarosa, ks. Dziekana Stanisława Sochę, Wicedziekana ks. Romana Czermańskiego, Superiora oo. Jezuitów O. Andrzeja Lemiesza, Radnych Miasta i Powiatu oraz wszystkich innych zaproszonych gości.
W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta p. Krzysztof Chojniak złożył serdeczne życzenia noworoczne wszystkim zebranym. Podkreślił, że Miasto znajduje się w szczególnym okresie jubileuszu 430-lecia ustanowienia Trybunału Koronnego. Zacytował zdanie, jakie wypowiedział papież Benedykt XVI do rektora włoskiego Uniwersytetu „La Sapienca”: „Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby wykazywać wrażliwość na prawdę i służyć prawdzie”. Ta służba prawdzie – podkreślił Prezydent Piotrkowa - jest i będzie celem mojej pracy na rzecz Miasta i jego społeczności.
Następnie prezydent Chojniak złożył życzenia ks. Biskupowi z okazji obchodzonej przez niego rocznicy 20 – lecia sakry biskupiej, oraz poprosił ks. Biskupa Adama Lepę
o słowo do zebranych i o błogosławieństwo dla tego zgromadzenia.
W swoim wystąpieniu ks. Biskup mówił o misji, jaką każdy z nas ma do spełnienia na drogach swojego życia. Mieli swoją misję pasterze, którym aniołowie w Betlejem oznajmili wieść o narodzeniu Zbawiciela. Ci pasterze w głoszeniu prawdy o tym wielkim wydarzeniu – powiedział ks. Biskup - napotykali z pewnością na niedowierzanie, a może i drwiny ze strony otoczenia. Jednak prawdę tą niezłomnie głosili. Inną misję i inne problemy spotkali trzej królowie, którzy podążali za światłem gwiazdy do nowonarodzonego Mesjasza Żydowskiego. Zdawali sobie sprawę na jak wielkie niebezpieczeństwa i zagrożenia napotkają na długiej drodze do Betlejem. Groziła im nawet śmierć ze strony Heroda, gdyby wpadli w jego ręce
w drodze powrotnej, nie ujawniwszy miejsca pobytu Dzieciątka. Jednak i oni, trzej magowie, wiernie wypełnili swoją misję powitania Zbawiciela i głoszenia o Nim prawdy.
Kontynuując swoje wystąpienia, ks. Biskup podkreślił, że nam wszystkim, a szczególnie ludziom pełniącym funkcje publiczne potrzebna jest łaska wytrwałości a także łaska nieulegania lękom i rozmaitym przeciwnościom.
Uroczystości opłatkowe nie obyły się oczywiście bez kolęd śpiewanych przez wszystkich obecnych. Śpiewom towarzyszyła muzyka zespołu młodzieżowego.
Po oficjalnych wystąpieniach i życzeniach, nastąpiło łamanie się opłatkiem i osobiste życzenia, które nawzajem składali sobie zaproszeni goście. Najdłuższa kolejka była oczywiście do ks. Biskupa i Prezydenta Miasta.
Uroczystości opłatkowe zakończył poczęstunek, w trakcie którego przy kawie
i herbacie rozmawiano nieformalnie o wszystkich sukcesach i bolączkach naszego Miasta
i Powiatu.

Tekst i zdjęcia Jan Książek

22 stycznia 2008

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak