Skip to main content

Mają Rzecznika

portret użytkownika Admin
logo_pr.jpg

Na stronie Prawicy Razem ukazał się tekst, który wart jest zauważenia. Zapraszamy Pana Rzecznika na łamy trybunalskich.pl. Gwarantujemy rzeczową krytykę. Proszę o kontakt 695 893 591 ustalimy uprawnienia.

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, działacze i członkowie Stowarzyszenia „Prawica Razem”!

Realizując nową politykę informacyjną Stowarzyszenia, która opierać się będzie na zasadach dobrego, rzetelnego i pozytywnego dziennikarstwa proponuję na początek:

Trochę optymizmu!

Nadeszły trudne, kryzysowe czasy, ale Polska (jak donoszą ogólnopolskie i światowe media) może poszczycić się najlepszymi wskaźnikami wzrostu pośród wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej. Jako główną przyczynę tak dobrej sytuacji (oczywiście na tle innych krajów) podaje się bardzo wysoki stopień wykorzystania funduszy europejskich. Piotrków Trybunalski nie odstaje od innych miast pod tym względem. Żeby nie być gołosłownym pragnę przybliżyć niektóre tylko, ale jakże istotne przedsięwzięcia, podjęte przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka dla dobra mieszkańców Piotrkowa.

Pierwsze – Finanse Miasta. Prezydent podjął wiele istotnych dla miasta inwestycji, na które złożono szereg aplikacji o zwrot kosztów. Są to zarówno środki pochodzące z funduszy unijnych,
jak i dotacje celowe z różnych źródeł (państwowe, ministerialne, wojewódzkie itp.). Tymi ważnymi, a należy tu dodać, że zaniechanymi przez poprzednie władze, inwestycjami są między innymi: modernizacja oczyszczalni ścieków czy budowa schroniska dla zwierząt. Trzeba pamiętać, że 75% środków poniesionych na różnorodne inwestycje zostanie lub zostało zwrócone z funduszów europejskich. A projektów z dofinansowaniem jest przecież wiele: sala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4; przebudowa ulic: Jerozolimskiej, Łódzkiej, Karolinowskiej, Dąbrowskiego czy Wojska Polskiego; utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w ramach uzupełnienia Traktu Wielu Kultur, a także kilka formalnie już ocenionych projektów edukacyjnych.

Drugie – Modernizacja oczyszczalni ścieków. Wszelkie formalności zostały spełnione, czekamy tylko na decyzję i podpisanie umowy. Zarządzać oczyszczalnią może tylko spółka ze 100% udziałem Miasta, a w MZGK część udziałów posiadają pracownicy. Opozycja przez kilka sesji blokowała powołanie nowej spółki. Najwyraźniej chodziło im o prezydencką porażkę, a nie o modernizację i rozbudowę przestarzałej oczyszczalni. Spółka jednak powstała i jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy dotację i wykorzystamy ją z pożytkiem dla mieszkańców. Nie ma obawy (jak usiłują to przedstawić media), że od 1 stycznia 2010 roku nie będzie wody w kranach.

Trzecie – Schronisko dla zwierząt. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami należy do obowiązków gminy. Ale zapewne nie wszyscy mieli okazję przekonać się, w jakich nędznych warunkach żyją zwierzęta w ośrodku na Glinianej? To już ostatni dzwonek, żeby się o tym przekonać – w połowie przyszłego roku zwierzęta znajdą nowe, przyjazne pomieszczenia. Przez całe lata zaniedbywano i omijano tę inwestycję, a już wkrótce, dzięki Prezydentowi i działaczom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Piotrkowianie przestaną się wstydzić swojego schroniska dla zwierząt. Należy podkreślić, że nieruchomość na Glinianej jest atrakcyjnym terenem inwestycyjnym. Po przeniesieniu schroniska, działka zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne.

Czwarte – Orlik. Prezydent nie zrezygnował z budowy boisk z programu ”Moje boisko – Orlik 2012”. Dowodem prężnego działania jest fakt, że w połowie lipca podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego „Orlik” na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 przy ul. Wysokiej, a w październiku inwestycja dobiega już końca!

Piąte – Trakt Wielu Kultur. To duże przedsięwzięcie obejmujące swym zasięgiem tereny od dworca po starówkę. Odnowiono wieżę ciśnień, która przestała już straszyć swym wyglądem, wyremontowano gruntownie wiele staromiejskich uliczek, a obecnie trwają prace na ulicy Dąbrowskiego. Wyniesienie zarysu byłego piotrkowskiego ratusza jest świadectwem przywiązania Prezydenta do historycznych dziejów Piotrkowa. Zgłaszają się filmowcy, którzy oczarowani malowniczym wyglądem rynku, chętni są do kręcenia tu swoich filmów i reklamówek! Nierzadkim obrazem, w sobotnie popołudnia i wieczory, są młodzi ludzie, którzy robią sobie tutaj zdjęcia. Nie brakuje także imprez kulturalnych w obrębie odnowionej Starówki. Odbywają się koncerty, wystawy, pikniki, wieczory autorskie i konkursy. Pięknie zamyka Trakt Wielu Kultur wyremontowana ulica Jerozolimska. W oparciu o sporządzoną dokumentację na rewitalizację oczekują ulice Zamkowa i Słowackiego, które realizowane będą w 2010 roku.

Szóste – Kultura. Scena Teatru im. Stefana Jaracza to wielki sukces Prezydenta! Już w poprzedniej kadencji, jako wiceprezydent, Krzysztof Chojniak zabiegał o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Pomimo wielu trudności zagrażających temu przedsięwzięciu, a dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta, projekt ten został zrealizowany. Mamy scenę i stałą współpracę z Teatrem im. Stefana Jaracza. Niezależnie od tego, Prezydent jest inicjatorem i patronem wielu wartościowych, profesjonalnie zrealizowanych przez pracowników Urzędu Miasta i jednostki podległe, imprez kulturalnych takich jak np.: Piotrkowskie Dni Kultury, Koncerty Letnie, Letni Teatr Ogródkowy dla dzieci czy plenerowe festyny z cyklu „Wyciągamy dzieci z bramy”. Takich wydarzeń, w których uczestniczyła duża liczba mieszkańców, przychodzących z całymi rodzinami, było za obecnej, prezydenckiej kadencji bardzo wiele. Cieszy fakt uaktywnienia wielu środowisk, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, biorących czynny udział w wielu imprezach, czym wzbogacają ofertę kulturalną naszego miasta. To zasługa między innymi: Loży Kulturalnej Stare Miasto, Stowarzyszenia „Busola”, Fundacji „Divine Mercy” czy Stowarzyszenia Jazzowego „Degress”.

Siódme – Sport. Stadion Miejski był zaniedbany i niedostosowany do wymogów PZPN, a będzie nowoczesny – nie tylko z profesjonalnym boiskiem, ale także z odpowiednią infrastrukturą dla potrzeb lekkoatletów! Prace modernizacyjne już trwają. Sport to także dotacje dla klubów sportowych i stypendia dla wybitnych sportowców wypłacane z budżetu Miasta. To także upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez organizację lub patronat biegów ulicznych czy rowerowych wycieczek z udziałem Prezydenta.

Ósme – Budownictwo socjalne. Prezydent podjął się zadania, którego nie ruszył żaden poprzednik od dziesięcioleci! Oddano już, przy ulicy Przemysłowej, pierwsze lokale socjalne dla 24 rodzin. Planowane są dalsze tego typu lokale dla niezamożnych mieszkańców Piotrkowa. Obecnie trwają prace adaptacyjne w budynku przy ulicy Pereca. Powstanie tu 12 mieszkań komunalnych. Podsumowując dotychczasowe działania Prezydenta Krzysztofa Chojniaka pragnę podkreślić, że zasługują one na rzetelną ocenę. Zakres podjętych inwestycji, zarówno już ukończonych, jak też realizowanych i planowanych, wskazuje jednoznacznie na właściwy kierunek działań na rzecz Piotrkowa i jego mieszkańców. Polityka proinwestycyjna już przynosi oczekiwane efekty.

Rzecznik Stowarzyszenia „Prawica Razem” Karol Strojecki za: http://prawicarazem.eu

7 października 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Panie Karolu...

portret użytkownika witold k

to zalatuje polityką informacyjną "wadzy" a nie Stowarzyszenia. To się nazywa Public Relations - za komuny mówili propaganda. Może się mylę...

witold k

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.