Skip to main content

Hasłem naszym Wolność będzie i Ojczyzna nasza!

portret użytkownika Zbigniew W

Libertas znaczy wolność.
Wolność to zarówno Niepodległość Państwa, Suwerenność Narodu, jak i wolność w życiu rodzinnym: prawo do życia, do wychowywania dzieci według własnych przekonań, w wierze ojców, w tradycji, w oparciu o rodzimą kulturę. Wolność to także prawo urządzania sobie swego życia według norm i wartości, które ja sam uznaję za niepodważalne.

Libertas to ogólnoeuropejskie porozumienie programowe, którego głównymi ideami są:
1. Sprzeciw wobec eurokonstytucji.
2. Wspieranie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, opartego na tradycyjnych wartościach, tj. rodzina, własność i wolność.
3. Europa suwerennych państw narodowych.
4. Ograniczenie biurokracji unijnej.

My, kandydaci z Polski dodajemy:
1. Sprzeciw wobec likwidacji waluty narodowej i zastąpieniu jej przez euro.
2. Ograniczenie ingerencji urzędników Unii w polską gospodarkę (skandaliczna sprawa zniszczenia polskiego przemysłu stoczniowego!).
3. Walka o sprawiedliwe i solidarne traktowanie polskiego rolnictwa (wyższa kwota mleczna; dopłaty do rolnictwa na poziomie takim samym jak w innych krajach tzw. starej Unii)

Zbigniew Walas lat 54.Wykształcenie średnie techniczne. Matura po ukończeniu w 1973 roku Liceum Ogólnokształcącego oraz dyplom ukończenia Policealnego Studium Zawodowego specjalność technik automatyk rok 1975. Służba wojskowa lata 1975 -1977. Pierwsza praca w Hucie Katowice do roku 1980. Od września 1980r pracuje do chwili obecnej w PGE Elektrownia Bełchatów SA. Działalność polityczną rozpocząłem w końcu lat dziewięćdziesiątych wstępując w szeregi Stronnictwa Narodowego w roku 2002 ukończyłem Studium Edukacji Narodowej przy IEN filia w Bełchatowie.
W 2003 roku wstępuje do Ligi Polskich Rodzin organizując jej struktury na terenie powiatu bełchatowskiego obejmując jednocześnie funkcje Prezesa LPR powiatu bełchatowskiego, pozostaje wierny ruchowi narodowemu do końca.
W 2007 roku otrzymałem z IPN oddział w Łodzi informacje, iż kwerenda w zasobach archiwalnych przyniosła wynik negatywny, co oznacza, że żadnych dokumentów na mój temat nie zidentyfikowano.
Mieszkam wraz żoną w Bełchatowie, posiadam dwoje dorosłych dzieci córkę i syna.

Zbigniew Walas

21 maja 2009

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak