Skip to main content

Zajęcia PUNCS-AWPE 28 I 2023

portret użytkownika IMS.PT

W najbliższą sobotę, 28 stycznia 2023, drogą on-line odbędą się kolejne zajęcia słuchaczy obecnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) oraz uczestników projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE). Do tego może się dołączyć każdy chętny. Misjonarz i znawca katolickiej nauki społecznej, o. Jacek Gniadek SVD, przedstawi temat „Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z myślą chrześcijańsko-społeczną”. Zajęcia z o. Gniadkiem będą trwały od 10:00 do 11:30, a dzięki nim niech każdy zapamięta, jak brzmią i do czego służą zasady pomocniczości, solidarności, dobra wspólnego i powszechnego użytkowania dóbr. Z kolei od 11:45 do 13:15 prowadzącym będzie pan Bogdan Romaniuk z Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR, a zajęcia będą miały temat: „Beatyfikacja rodziny Ulmów jako przesłanka w procesie zadośćuczynienia Polakom ze strony Niemców. Nie sprowadzanie odszkodowań tylko do poziomu finansowego, lecz ich wymiar zadośćuczynienia, analogicznie jak jest z warunkiem sakramentu spowiedzi.”. Instytut Myśli Schumana w najmniejszym stopniu nie kieruje się postawą antyniemiecką, lecz, wręcz przeciwnie, pragniemy budowania prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa i w samych Niemczech znajdujemy ludzi mających to samo pragnienie. Jednak w relacjach międzypaństwowych czy też wewnątrz wspólnoty europejskiej nie wszystko jest fair, i to wymaga zmiany, do której staramy się dążyć.

Normalny dostęp dla osób operujących licencją na Ms Teams jest poprzez zespół „Słuchacze PUNCS 2022-2023”. Obok tego osoby z zewnątrz mogą wejść na zajęcia korzystając z linku

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRw...

Wracamy do obyczaju, aby zajęcia PUNCS/ AWPE łączyć ze spotkaniami z Polonią w budynkach ambasad. Zajęcia z 28 stycznia będą w ten sposób połączone ze spotkaniem w ambasadzie polskiej w Bratysławie. Wszystkich, komu blisko do Bratysławy, zapraszamy na to spotkanie. Tam będzie można nawiązać współpracę z naszym rozwijającym się środowiskiem schumanowskim.

Zapraszamy też Wszystkich Państwa do Sulejówka w dniach 10-12 luty 2023 na dni skupienia z Robertem Schumanem w kontekście wspólnoty narodów Europy. Załączam program rekolekcji, a jak tu Państwo przeczytacie, wplecione tu będą kolejne zajęcia PUNCS/ AWPE. Przyjazd w piątek wieczorem, a wyjazd w niedzielę po obiedzie. Spotkanie odbędzie się pod kierunkiem kapelana Towarzystwa Roberta Schumana, o. Ryszarda Szymanika TChr. Bardzo prosimy o zgłoszenia i dokonanie opłat do 31.01.2023 ponieważ liczbę uczestników musimy zgłosić do w Domu Rekolekcyjnym. Rajmund Niszczota przyjmuje zapisy pod adresem: renekiusz@gmail.com i tel. 508 541 628. Koszt dla jednej osoby wynosi 280 zł i prosimy o wpłatę na konto Instytutu, przy czym w tytule wpłaty trzeba napisać: "Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytut Myśli Schumana”.

Odbiorca: Fundacja Instytut Myśli Schumana.
Nr rachunku bankowego: 91 1020 1042 0000 8202 0350 5203
Adres Domu Rekolekcyjnego Księży Marianów: Sulejówek, ul. Mariańska 9.

Jak Państwo widzicie, tematy naszych zajęć PUNCS/ AWPE sięgają zarówno fundamentów myśli chrześcijańsko- społecznej, jak i sposobów wprowadzania tej myśli w dzisiejsze życie. Przed tygodniem mieliśmy ucztę intelektualną, słuchając profesorów Aleksandra Stępkowskiego i Michała Gierycza. Ich wykłady są do odsłuchania na Ms Teams, w zespole „Słuchacze PUNCS 2022-2023” w pliki/recordings. Również to, co będzie mówione 28 stycznia, rozciągać się będzie od teorii do praktyki. A kolejne zajęcia, te z Sulejówka 11 lutego, podejmą tematy chrześcijańskiej polityki oraz budowy Wspólnoty Narodów Europy, zgodnie z oryginalnymi ideami Roberta Schumana. Życzę nam wszystkim, aby omawiane u nas treści rzeczywiście były wdrażane w rzeczywistość gospodarczą, społeczną i polityczną. A by tak się stało, powinniśmy integrować nasze działania i poszukiwać pokrewnych nam dusz w krajach całej Europy. Nie mniej istotne jest to, byśmy potrafili otwierać się i korzystać z łaski Boga. I tu przydatna jest wspólna modlitwa.

Serdecznie pozdrawiam - dr Marek Oktaba

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak