Skip to main content

70-ta rocznica powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego

portret użytkownika Robert Szala
Stanisław Sojczyński.lata 30 -IPN.jpg

Dnia 19 września 2015 roku, z okazji 70-tej rocznicy utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego odbyły się w Radomsku uroczystości zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Miasto Radomsko. Uroczystościom przewodniczył prezes Zarządu Głównego KWP ppłk Mieczysław Orzełek, w uroczystościach wzięło udział wielu zaproszonych gości a wśród nich poseł Antoni Macierewicz, przedstawiciele władz miasta Radomska z panią prezydent miasta Radomska Anną Milczanowską, oraz pani dyrektor z Urzędu do spraw Kombatantów, były minister ds. kombatantów Zbigniew Zieliński, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i społecznych, organizacji Strzelec, Zarz. Lasów Państwowych, młodzieży i społeczeństwa. Było też wiele pocztów sztandarowych kombatanckich i innych. Piotrkowski Oddział KWP wystawił poczet ze sztandarem Oddziału, który nieśli harcerze drużyny ZHR z Piotrkowa Tryb.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10,00 Mszą Świętą w Klasztorze O.O. Franciszkanów, następnie o godz. 11,00 uczestnicy przeszli do Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia o historii powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz o bohaterach i ich czynach z tego ugrupowania. Następnie nastąpiło uroczyste odznaczenie zasłużonych dla KWP osób, złotymi krzyżami KWP, po tym nastąpił koncert w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego, którzy grali na gitarach i śpiewali piosenki patriotyczne ze swojego albumu pt. ,,Podziemna Armia Powraca”. Następnie samochodami i podstawionym autobusem wszyscy przemieścili się pod zbudowany kilka lat temu pomnik ku czci żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego gdzie o godzinie 13,00 złożono uroczyście wieńce i kwiaty. Później zaproszonych gości poczęstowano obiadem w pobliskiej restauracji. To była jeszcze jedna piękna patriotyczna uroczystość, poprzez którą utrwala się w społeczeństwie, a najbardziej w uczestniczącej tam młodzieży pamięć o tych, co nie szczędzili swojego zdrowia a nawet utratę życia dla wolnej Polski.

Galeria

Robert Szala sekretarz Oddziału KWP
w Piotrkowie Tryb.

20.IX.2015

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak