Skip to main content

Interwencja w sprawie Sulejowa

portret użytkownika Robert Telus
sulejów.JPG

W wyniku majowej interwencji mieszkańców Sulejowa poseł Robert Telus podjął zdecydowane działania przeciwko lokalizacji składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobisk byłych Zakładów Przemysłu Wapienniczego.

Kontrowersyjną decyzję zezwalającą na składowanie odpadów niebezpiecznych wydał w kwietniu bieżącego roku Starosta Piotrkowski, nie biorąc przy tym pod uwagę negatywnej opinii Burmistrza Sulejowa. Nie przeprowadzono ponadto żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie.

Zlokalizowanie składowiska odpadów niebezpiecznych na wspomnianym terenie stanowi ogromnie zagrożenie zarówno dla mieszkańców Sulejowa i okolic jak i dla wyjątkowego otoczenia przyrodniczego tego miejsca. Teren planowanego składowiska położony jest w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od rzeki Pilicy w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Sąsiaduje także ze ściśle chronionym obszarem Natura 2000, niezwykle bogatym w liczne gatunki chronionych roślin i zwierząt. Co niezwykle istotne, działka leży w strefie pośredniej ochrony Zalewu Sulejowskiego, który stanowi zbiornik wody pitnej dla Tomaszowa Mazowieckiego.

Dawne wyrobiska kopalniane są teraz pięknymi zbiornikami wodnymi z odrodzoną fauną i florą, odwiedzanymi często przez nurków i wędkarzy i oczywiście spacerowiczów. Mają tu swoje siedliska ptaki, ryby, bobry, sarny i zające. Jedno z wyrobisk jest objęte wspomnianym obszarem Natura 2000.

Mieszkańcy Sulejowa zbierają podpisy pod protestem przeciwko kontrowersyjnej decyzji Starosty Piotrkowskiego. Sprawą zainteresowały się także ogólnopolskie media.

4 czerwca 2012

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak