Skip to main content

Manifestacja w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

portret użytkownika Józef Wieczorek

APEL

Zapraszamy środowiska niepodległościowe, stowarzyszenia osób represjonowanych, internowanych i więzionych w latach PRL, środowiska Solidarności do wzięcia udziału w dniu 12 grudnia 2010 roku w manifestacji w Warszawie w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Naszym obowiązkiem jest:

– przypomnienie zbrodni stanu wojennego i osób odpowiedzialnych za nie.

– domaganie się uchwalenia stosownych ustaw sejmowych, które pozwolą na ukaranie członków WRON.

– ponowienie naszych Apeli do Sejmu, Senatu i Prezydenta o uchwalenie ustawy
o pomocy materialnej i lekarskiej dla osób represjonowanych z powodów politycznych
w latach 1956–89.

Chcemy jeszcze raz przypomnieć naszym rodakom, jak ogromne i nieodwracalne straty zostały spowodowane przez wprowadzenie stanu wojennego i jaką rolę odegrał
w tym wszystkim wieloletni agent moskiewski Wojciech Jaruzelski.

Wystąpimy z apelem do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera o szybkie zakończenie prac nad ustawą socjalną, która objęłaby pomocą finansową i inną wszystkie osoby represjonowane w latach 1956-89 z powodu walki o wolną i niepodległą Polskę oraz prawa człowieka. Uchwalenie przez państwo nowego odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności dla tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, jest pozytywnym kierunkiem ale niedostatecznym.

Przyjeżdżamy więc do Warszawy z wielkim apelem o prawdę i sprawiedliwość, nie tylko dla nas, uczestników tamtych wydarzeń, ale i dla całego społeczeństwa. Apelujemy do wszystkich o przyjazd. Bądźmy solidarni, tak jak w tamtych dniach sierpnia 1980 r.

Wszystkie wymienione w Apelu organizacje prosimy o wybranie Koordynatorów Wyjazdu i kontakt z Krzysztofem Bzdylem, który poda szczegóły manifestacji
w Warszawie.

Za Komitet Organizacyjny Akcji:

Krzysztof Bzdyl – Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89,

tel. 12-411-4148, e-mail: kbzdyl@o2.pl,

Piotr Hlebowicz – Solidarność Walcząca, Wydział Wschodni,

Adam Kalita – Solidarni dla Niepodległości,

Stanisław Płatek – Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego,

tel. 32-204-5686, e-mail: stanisław.platek@chello.pl

Leszek Jaranowski-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych,

Krzysztof Durek – Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych „Godność”,

Grzegorz Surdy – działacz opozycji antykomunistycznej,

Lech Dziewulski – działacz opozycji antykomunistycznej,

Sławomir Karpiński – Solidarność Walcząca – Warszawa

Kraków, dnia 26.08.2010 r.

Oświadczenie

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie popiera inicjatywę środowisk opozycji antykomunistycznej i stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych reprezentowanych przez prezesa Związku Konfederatów Polski Niepodległej przeprowadzenia ogólnopolskiej manifestacji w dniach 12 i 13 grudnia w Warszawie w 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

W tych dniach będzie przypomniana rola twórcy stanu wojennego, zdrajcy i agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego w niszczeniu aspiracji wolnościowych i niepodległościowych społeczeństwa, w dokonywaniu mordów politycznych przez podległe mu służby specjalne, czy też w uwięzieniu blisko 40 tys. Polaków, których nie udało się zastraszyć innymi metodami. Podobnie jak organizatorzy manifestacji uważamy, że parlament powinien uchwalić stosowną ustawę, która by umożliwiła zdegradowanie Jaruzelskiego do stopnia szeregowca i pozbawienie go wszystkich polskich odznaczeń.

Porozumienie wyraża również swoje poparcie dla starań środowisk niepodległościowych, antykomunistycznych i tych, którzy bronili podstawowych praw człowieka i obywatela o objęcie osób represjonowanych i więzionych w latach 1956-89 sejmową ustawą gwarantującą im pomoc finansową i lekarską, tzw. ustawą o pomocy dla osób represjonowanych.

Sekretarz Porozumienia Przewodniczący Porozumienia

Stanisław Palczewski Edward Jankowski

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak