Skip to main content

Kwiaty dla Irlandczyków od UPR za \"NIE\" dla Traktatu Lizbońskiego

portret użytkownika Piotr Korzeniowski

Dzisiaj (16 czerwca) delegacja przedstawicieli konserwatywno-liberalnej partii UNIA POLITYKI REALNEJ złożyła na ręce Ambasadora Republiki Irlandii list Prezesa UPR p. Bolesława Witczaka wraz z wiązanką kwiatów jako wyraz podziękowania dla narodu irlandzkiego za głosowanie przeciw ratyfikacji tzw. Traktatu Lizbońskiego w jedynym w krajach Wspólnot Europejskich narodowym referendum.

Niestety, powitano nas tam z widocznym zakłopotaniem i ani JE Ambasador, ani nikt z akredytowanych dyplomatów nie zechciał do nas wyjść.
Można odnieść wrażenie, że pan Ambasador jest raczej reprezentantem wyalienowanej irlandzkiej klasy politycznej niż ogółu obywateli swojego kraju.

Irlandczycy jako jedyny naród zostali "obdarowani" - w wyniku zapisów w swojej konstytucji - możliwością głosowania powszechnego w formie narodowego referendum nad najważniejszą kwestią dotyczącą żywotnych warunków dalszego istnienia ich państwa - zachowania jego suwerenności i niepodległości w obliczu planów utworzenia Unii Europejskiej jako politycznego tworu ponadpaństwowego, znoszącego najbardziej istotne atrybuty państwowości dotychczasowych organizmów politycznych społeczeństw i narodów kontynentu europejskiego.
Irlandczycy, jak już wiemy od dwóch dni, w większości wypowiedzieli się PRZECIW ratyfikacji tzw. Traktatu Lizbońskiego, w ten sposób powstrzymując proces jego ratyfikacji w swoim państwie, a także dając szansę innym społeczeństwom oraz narodom na ponowne zastanowienie się nad celowością tworzenia zbiurokratyzowanej i słabo podlegającej procedurom społecznej legitymizacji superpaństwowości na naszym kontynencie - Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, jak konserwatywni liberałowie określają Unię Europejską.
Dlatego władze Unii Polityki Realnej, jako jedynej formacji politycznej - od początków wcielania w życie tego socjalistycznego pomysłu międzynarodowej biurokracji - sprzeciwiającej się temu pomysłowi, wydelegowały swoich przedstawicieli w osobach zarządu Okręgu Mazowieckiego UPR wraz z jej Założycielem i Pierwszym Prezesem Januszem Korwin-Mikkem do złożenia wyrazów podziękowania dla narodu irlandzkiego za ów heroiczny czyn.

Obecnie elity polityczne Europy próbują zastraszyć Irlandczyków, pokazać im, że są osamotnieni, nie dorośli do demokracji, zrobili na złość całej Europie. Naszym zadaniem jest przekazanie Irlandczykom wyrazów poparcia, okazanie solidarności, udowodnienie, że także poza Irlandią są ludzie, którzy sprzeciwiają się temu absurdalnemu traktatowi. Bitwę wygraliśmy, ale wojna tak naprawdę dopiero się zaczyna.

Ekipa TV ASME zarejestrowała ów moment dziejowy, z którym do zapoznania się - choć trwa krótko w wyniku zakazu filmowania na terenie Ambasady Republiki Irlandzkiej - zapraszamy niniejszym na witrynie
Jest film z uroczystości

Inne teksty z tego tematu:
http://www.trybunalscy.pl/node/218
http://www.trybunalscy.pl/node/217
http://www.trybunalscy.pl/node/191
http://www.trybunalscy.pl/node/190
http://www.trybunalscy.pl/node/33

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak