Skip to main content

List do Wyborcy

portret użytkownika Grzegorz Wojciechowski

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Ziemi Łódzkiej! Zwracam się do Państwa jako kandydat z poz. 5 listy Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Łódzkiej do Parlamentu Europejskiego.
center>
Proszę o udział w wyborach 26 maja, o głos na Prawo i Sprawiedliwość i na moją osobę.

Jestem bardzo wdzięczny za Państwa głosy w przeszłości, dzięki którym sprawowałem mandat senatora, posła na Sejm RP, a ostatni radnego i wicemarszałka Województwa Łódzkiego.
Powierzone mi mandaty wyborcze zawsze wypełniałem z najlepszą wolą służenia Polsce, naszej Ziemi Łódzkiej, a przede wszystkim służenia ludziom.

Jestem wdzięczny za wszystkie sprawy, z którymi się Państwo do mnie zwracają, za wszystkie spotkania i rozmowy, które zawsze są dla mnie nieocenionym źródłem wiedzy i społecznej inspiracji.

Dziś moje doświadczenie polityczne i społeczne, jako rolnika, samorządowca, parlamentarzysty, jest potrzebne do skutecznego reprezentowania interesów Polski i Ziemi Łódzkiej w Parlamencie Europejskim. W szczególności potrzebne jest moje doświadczenie, które zdobyłem jako wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Senacie, jako wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego w Sejmie i jako wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Wiem, jakie są potrzeby Polski i Ziemi Łódzkiej, jakich funduszy nam potrzeba, jak je zdobywać i jak je najlepiej wykorzystać.

Moją kandydaturę popiera wielu parlamentarzystów, samorządowców, ludzi zaufania publicznego, co przyjmuję z wdzięcznością i w poczuciu zobowiązania.

Proszę Państwa, jako wyborców Ziemi Łódzkiej, o głosy w wyborach i mandat zaufania do Parlamentu Europejskiego, który – o ile zostanie mi powierzony – wypełnię z najlepszą wolą, dla dobra Polski i Ziemi Łódzkiej. Bo Polska jest sercem Eu-ropy, a Ziemia Łódzka jest sercem Polski!

Moja kandydaturę popierają:

 • Zbigniew Kuźmiuk, poseł do PE Wiesław Dobkowski, senator RP
 • Przemysław Błaszczyk, senator RP
 • Rafał Ambrozik, senator RP
 • Waldemar Buda, poseł na Sejm RP
 • Grzegorz Lorek, poseł na Sejm RP
 • Piotr Grabowski, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego

  Grzegorz Wojciechowski

  5 maja 2019

 • 5
  Ocena: 5 (2 głosów)
  Twoja ocena: Brak