Skip to main content

Artykuły czytelników i redakcji

portret użytkownika IMS.PT

Szanowni Absolwenci Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)!

Ponownie piszę w sprawie zajęć Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) w najbliższą sobotę 27 maja 2023. Raz jeszcze na nie zapraszam, a tu załączam wprowadzenie, w którym zawarte są trzy wartościowe teksty źródłowe zawierające opinie Kornela Morawieckiego (1941-2019). Pierwsze sobotnie zajęcia prowadzić będzie jego córka, pani Marta Morawiecka.

Niechaj Polska (Piotrków) zna jakiego Syna ma…

portret użytkownika witold k

Tytuł to element (historycznego - polskiej pieśni) przekazu z występu Seniorów w dniu 19 maja 2023.

portret użytkownika witold k

O Marszu bez Marszu

herbPT.svg.png
w 122 rocznicę urodzin Witolda Pileckiego

z naszego archiwum przed "Słowem Moderatora na 2016"

Słowo Moderatora "Marszu Rotmistrza AD 2015"
portret użytkownika IMS.PT

Konferencja „Myśl chrześcijańsko-społeczna w kształtowaniu przyszłości Europy”. Beata Kempa: Chcemy być w UE, ale Unii Schumana

„Chcemy być w UE, ale Unii Schumana” – mówiła eurodeputowana Beata Kempa podczas zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencji „Myśl chrześcijańsko-społeczna w kształtowaniu przyszłości Europy”. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak zapowiedział stworzenie koalicji ludzi dobrej woli, którzy wprowadzaliby w życie ideę Roberta Schumana oraz, że Instytut Myśli Schumana zorganizuje szczyt, w którym udział wezmą wszyscy „ludzie dobrej woli, których serce bije dla Roberta Schumana”.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności - 2

portret użytkownika Łukasz Piesik
polska_flaga01.jpg

Część pierwsza

Również Słowacki w poemacie „Kordian” wcielił się w bohatera utworu Kordiana i stojąc na górze Mont Blanc i nie mogąc już żyć z bezczynności wobec utraty przez Polskę niepodległości, woła:
Mogę – więc pójdę! Ludy zawołam! Obudzę!

Poeta widzi swój cel, którym jest walka podobna do czynów Winkelrieda i chciałby widzieć Polskę w roli tego bohatera:

Polska Winkelriedem narodów!
Poświęci się, choć pachnie jak dawniej! Jak nieraz!

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności - 1

portret użytkownika Łukasz Piesik
polska_flaga01.jpg

Polska prawie zawsze była krajem zagrożonym przez nieprzychylnych nam sąsiadów a szczególnie przez Niemców i Rosjan. W czasie zagrożenia lub utraty suwerenności państwa, literatura była nacechowana wartościami patriotycznymi, aby zmobilizować cały naród do walki o odzyskanie niepodległości. Tak było po rozbiorach Polski, kiedy straciliśmy jako naród – wolność a Ojczyzna pozostała na długo tylko w sercach i umysłach Polaków. W literaturze polskiej był to okres romantyzmu a poeci wołali o zjednoczenie się przeciwko zaborcom.

portret użytkownika Marek

Ja jestem królem żydowskim

Od tysięcy lat istniały podziały w narodach świata. Skrótowo można je sklasyfikować kategoriami dobra i zła (często bieli i czerni). Rozumienie dobra i zła nie wymaga rozpraw naukowych, jest intuicyjne (mam przekonanie) dla większości ludzi, narodów, niezależnie od ich organizacji, systemów politycznych. Piszę o tym w przededniu Wielkanocy, jednym z głównych świąt katolików.

Referendum 2023 PT

portret użytkownika witold k
herbPT.svg.png

Piotrkowskie piąte referendum: 2005, 2013, 2013, 2016, 2023. Cztery z nich z różną formalno-prawną konsekwencją i jedno ankieta na portalu trybunalscy.pl. Cztery; to działanie pod obcą banderą.

Wielki Tydzień

portret użytkownika Małgorzata K
monstrancja.jpg

z naszego archiwum

Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna Niedziela Palmowa. Poświęcenie palemek i procesja tego dnia odbywa się na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy i oznacza gotowość pójścia za Jezusem. Podczas Mszy Świętej czytany jest opis Męki Pańskiej.

Od Niedzieli Palmowej rozpoczyna się Wielki Tydzień, a ostatnie trzy dni to Triduum Paschalne.