Skip to main content

Piotr Masiarek

80. rocznica pierwszej deportacji Polaków

MB_Katynska.jpg

z naszego archiwum

70. Rocznica pierwszej deportacji Polaków z Kresów wschodnich w północne rejony ZSRR

Z Kart Golgoty Wschodu

MB_Katynska.jpg

z naszego archiwum

Na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b) w dniu 5 marca 1940 roku, została zatwierdzona decyzja Stalina o rozstrzelaniu osób przetrzymywanych w więzieniach, a także osadzonych w obozach specjalnych oficerów i policjantów. O losach jeńców miały decydować nie kolegia specjalne, lecz tak zwane „trojki” – organ pozasądowy rozpatrujący sprawy „zbrodni przeciwko rewolucji”. Sposób ten gwarantował zachowanie tajemnicy i uniemożliwiał wniesienia odwołania.

Zbrodnia Katyńska

MB_Katynska.jpg

z naszego archiwum

Rondo im. LECHA I MARII KACZYŃSKICH

Trzeciego lipca 2012, wnieśliśmy do Rady Miejskiej projekt uchwały odnoszący się do uhonorowania Lecha i Marii Kaczyńskich. Już wcześniej, zaraz po katastrofie prezydenckiego samolotu (10. kwietnia 2010) takie pomysły zgłaszały środowiska Piotrkowian. Projekt uchwały, także jego uzasadnienie są obiektem publicznej debaty. Mam wrażenie, że owa debata jest ukierunkowana jednostronnie.

Rozmowa z... Piotrem Masiarkiem

herbPT.svg.png

To co Piotrze, czy czujesz się przegrany?

Nie mogę mieć pretensji do wyborców, oni tak zdecydowali i tak wybrali, że Prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego został pan Krzysztof Chojniak. Widocznie jego program wyborczy był dla głosujących (47%) Piotrkowian bardziej przekonywujący niż mój. Teraz nadszedł czas realizacji tego, co się obiecało społeczeństwu. To będzie prawdziwy test na skuteczność działania i w pewnym sensie uczciwość pana Chojniaka.

Podziękowanie

logo_PKW.jpg

Szanowni Państwo, Wyborcy

Za pośrednictwem portalu trybunalscy.pl składam Państwu gorące podziękowania za wsparcie swoimi głosami mojej kandydatury na Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, jak również na radnego RM. Nie sposób wyrazić wdzięczność wobec wszystkich, którzy pracowali na rzecz Prawa i Sprawiedliwości w tej samorządowej kampanii wyborczej.

Samorząd nie może...

herbPT.svg.png

Samorząd nie może nie mieć politycznego poparcia. Pomniejsze lokalne środowiska budują swoją pozycję mówiąc o tym, że w samorządzie nie ma polityki. Nie ma polityków. Robione jest to po to aby wykorzystać niechęć wyborcy do polityki jako takiej. Do tendencyjnego przekazu jaki permanentnie jest podawany zmęczonemu podatnikowi.

Półmetek kampanii wyborczej

herbPT.svg.png

Jeśli dobrze obserwuję moją kampanię to uważam, że jest prowadzona w atmosferze spokoju, szacunku dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego ale także dla moich konkurentów. Nie lubię agresji, pyszałkowatych zachowań bo po prostu taka jest moja osobowość i szanuję każdego człowieka nawet jeśli to mój konkurent polityczny.

Subskrybuj zawartość