Skip to main content

Jan Stępień

Alleluja Jezus żyje!

Alleluja 2016.jpg

Syn Boży swoją okrutną męką i śmiercią krzyżową dokonał Ekspiacji za wszystkie grzechy ludzkości. Cierpiał i umarł za grzechy, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Święta Zmartwychwstania są uwielbieniem Boga za Jego niepojętą Miłość. Dlatego każdy wierzący przez Spowiedź i Komunię świętą łączy się z zasługami Jezusa Chrystusa i z największą radością przeżywa Święta Wielkanocne.

Pan Bóg chce wszystkich zbawić i tylko ten kto wzgardzi Jego Miłością i zlekceważy naukę Kościoła o Bożym Miłosierdziu, sam siebie skazuje na potępienie.

Boże Narodzenie A.D. 2014


,, A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁo
I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS” / J.1,4 /

Pan Bóg to Samoistna, Odwieczna i Troista Istota: Ojciec i Syn i Duch Święty
Stwórca wszystkiego co istnieje.

Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał

Zmartwychwstały Chrystys.jpg

Jezus Chrystus Bóg i Człowiek w jednej osobie, żył, pracował, głosił Ewangelię: podał ludziom prawdy, w które należy wierzyć:cierpiał i przyjął śmierć męczeńską, dla naszego zbawienia, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.

Wstąpił do nieba i wierzymy, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ci, którzy wierzą i żyją według Jego nauki, na Sądzie Ostatecznym usłyszą słowa Chrystusowe:

"Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane Wam od założenia świata..." ? Mt.25,34 ?

Ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany

ukyzowany.jpeg

Jezus Chrystus Bóg – Człowiek, który za czasów rzymskiego panowania cesarza Augusta, gdy namiestnikiem w Judei był Piłat, został fałszywie oskarżony i skazany na śmierć krzyżową.

Ten, który jest wszechmocny i nieśmiertelny w swoim Bóstwie, jak zwyczajny człowiek przyjął dobrowolnie okrutną mękę i śmierć krzyżową

Rok Wiary

rok_wiary_01.jpg

„Bez wiary nie można podobać się Bogu” /Hebr.11,6

Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli J.8,32

Naród, który żyje prawdą i broni tej prawdy może liczyć na pomoc Bożą i opiekę Matki Najświętszej.
Po 150 latach niewoli dzięki niestrudzonej pracy wielu Polaków i szczególnej opiece Bożej Polska odzyskała niepodległość. Na Kongresie Wersalskim określone zostały granice zachodnie. Rosja przeżywała wielką rewolucję bolszewicką. Dnia 29.I.1920 r. władze bolszewickie (Lenin, Trocki, i Cziczerin) skierowały do Rządu polskiego notę z propozycję pokoju na bardzo dla nas korzystnych warunkach.

1. Uznajemy niepodległość Polski
2. Nie będziemy zawierać żadnych umów przeciw Polsce

Boże Narodzenie 2012

Radość Wielkanocna

Zmartwychwstały Chrystys.jpg
"Zwycięzca śmierci, piekła i szamana powstaje z grobu dnia trzeciego z rana.” "Piekielne moce zwojował. Nieprzyjaciela podeptał. Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja. Chwalcie Pana!”
"Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się, radujcie!”

(fragmenty pieśni wielkanocnych)

,,Bóg się z Panny narodził...”

Boze_Narodzenie.jpg

- na Boże Narodzenie...

,,Bóg się z Panny narodził...”

Subskrybuj zawartość