Skip to main content

PROM – "Patriotyczny Ruch Ocalenia Maniutkomanii" - już się zarejestrował

portret użytkownika witold k
herbPT.svg.png

tekst dostępny jako forma zaproszenia do grupy

e-piotrkow podał, że w pierwszym dniu rejestracji komitetów wyborczych; lokalna para prawicowa grupa urzędników i podbieraczy diet, żołdów, zleceń - zarejestrowała Komitet. Jak poprzednio, występują pod nickiem „Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Chojniaka", „Razem dla Piotrkowa”. To zwykły, nieodpowiedzialny „wyścig przestraszonych”. Rzecz niebywała, nie budząca wątpliwości,z kim mamy do czynienia.

Na tę bezczelność, umocnioną komunikatami (niebawem) wychodzącymi od Nich, jako odpowiedzi na próby rozmowy o współpracy, nie można przejść do porządku dziennego. Nie można, jak to było lat temu osiem - zaufać. Mowa o wycofaniu kandydata Prawicy jakim był p. Grzegorz Lorek. Ten temat trzeba przypomnieć i wyciągnąć wnioski.

Za ewentualną katastrofę wyborczą prawicowego poróżnionego bloku odpowiedzialność poniesie, jak nazywam, pierwszy PROM, mamy bowiem dwa PROM-y. Myślę, że czas na rozmowy i współpracę.

Rozumiem, że pierwszy PROM szybkim zgłoszeniem KW podnosi poprzeczkę w układaniu się na Prawicy przed wyborami. Na miejsce potencjalnej; debaty, rozmowy... oddajemy tu, na portalu, specjalną grupę tematyczną foedus.

witold k

28 sierpnia 2014

PS. Każdy zainteresowany przystąpieniem do grupy foedus powinien:

  • zarejestrowany zgłosić chęć przystąpienia (obecnym moderatorem grupy jest Admin),
  • niezarejestrowany - zarejestrować się i patrz jak wyżej.
  • publikacje dostępne (w panelu głównym), po uzgodnieniu z członkami zespołu. Przystąpienie do grupy nie eliminuje autora z dotychczasowej działalności publicystycznej.
  • 4.6
    Ocena: 4.6 (10 głosów)
    Twoja ocena: Brak