Skip to main content

Emeryturowy terror

Kiedy państwo jest rządzone sprawiedliwie? Jedną z takich cech jest bez wątpienia równość obywateli wobec prawa.

Nie ma lepszych i gorszych tylko dlatego, że tak stanowi ta bądź inna ustawa - wszyscy mają równe szanse do tego, by stawać się lepszymi, bądź gorszymi, państwo zaś stoi na straży przestrzegania tego prawa, czyli w istocie stoi na straży wolności. Sprawiedliwe państwo to również takie, w którym obowiązują niskie podatki. Jeśli podatki nadmiernie obciążają obywateli, wówczas państwo ze sprawiedliwego przeistacza się w państwo-złodzieja. Sprawiedliwe państwo to również takie, w którym jak najmniejsza liczba jednych obywateli żyje na koszt innych. Państwo winno stać na straży tego, by nie dochodziło do sytuacji, że jedni, wykorzystując na przykład swą siłę, bądź też z jakichś innych przyczyn, zmuszać będą drugich, poprzez np. ustawy, do łożenia na ich utrzymanie. Sprawiedliwe państwo do takich sytuacji nie powinno dopuszczać.

Obecnie jesteśmy świadkami sporu o tzw. emerytury pomostowe. Sprawa jest, z punktu widzenia sprawiedliwości państwa, bardzo dobrym przykładem, bowiem zachowanie wcześniejszych emerytur dla jednych obywateli, musi się wiązać z obciążeniem dla innych. Czy to jest sprawiedliwe? Zresztą, gdy państwo jednych obdziela przywilejami, zaraz rodzi się kolejne pytanie... Dlaczego akurat ta, a nie inna grupa zawodowa, ma być uprzywilejowana? Czy rzeczywiście praca górników, kolejarzy czy nauczycieli jest ważniejsza od pracy innych ludzi, którzy akurat do tych grup zawodowych nie należą?

Przykład zachowania przywilejów w postaci wcześniejszych emerytur dla wybranych grup zawodowych wyraźnie pokazuje, że łamana jest zasada równości obywateli wobec prawa, a to oznacza, że państwo w którym żyjemy nie jest sprawiedliwe. Obecnie pojawia się szansa, by choć trochę odwrócić ten trend, tym bardziej, że o tym, kto tak naprawdę obdarowany jest przywilejem nie decyduje żadna konieczność dziejowa, czy poczucie zwykłej sprawiedliwości. W rzeczywistości decyduje o tym, poza spadkiem po komunizmie, przede wszystkim to, która grupa zawodowa ma silniejszy związek zawodowy, będący w stanie, dla walki o zachowanie swych przywilejów, skuteczniej sterroryzować tych obywateli, którzy nie są w stanie się bronić, a którzy za te przywileje mają płacić. Sprawiedliwe państwo to takie, które na przeciw tego terroru stawia szlaban z napisem "STOP".

Paweł Sztąberek: http://www.kapitalizm.republika.pl/

24 listopada 2008

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak