Skip to main content

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim

portret użytkownika ZR Piotrkowskiego
herbPT.svg.png

Stanowisko Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim wobec kłamliwych treści, które ukazały się w PIO-gazetce.

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Piotrkowie Trybunalskim zdecydowanie sprzeciwia się i nie zgadza z kłamliwymi informacjami, jakie pojawiły się w Piotrkowskich Faktach Referendalnych z września 2013 r., które uderzają w godność i kwalifikacje piotrkowskich nauczycieli. Autorzy artykułu okazali brak elementarnego szacunku wobec ich pracy i dorobku zawodowego, które owocują bardzo dobrymi wynikami na sprawdzianach i egzaminach na poszczególnych etapach kształcenia. Dla przykładu należy podać, że w roku szkolnym 2012/2013 piotrkowskie szkoły podstawowe uzyskały najlepszy wynik wśród miast województwa łódzkiego w sprawdzianie po klasie szóstej. Jest to wynik ciężkiej pracy społeczności nauczycielskiej. Absolwenci piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych z łatwością dostają się na prestiżowe uczelnie w kraju. Jest to efekt zaangażowania, pasji i entuzjazmu nauczycieli w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Dzięki takim nauczycielom szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna i otwarta dla ucznia.

Nie zgadzamy się również z zarzutem, że polityka oświatowa władz naszego miasta jest nieprzemyślana. Piotrkowskie szkoły są na bieżąco modernizowane i doposażane w najnowszy sprzęt dydaktyczny. Współpraca dyrektorów szkół z władzami samorządowymi Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, które tak wiele czynią na rzecz poprawy życia mieszkańców, a w szczególności troszczą się o rozwój oświaty, to przyjemność, zaś wspólne działania przynoszą konkretne efekty. To właśnie przemyślanej polityce oświatowej organu prowadzącego poprawia się dydaktyczna baza oświatowa, a szkoły stają się placówkami na miarę XXI wieku, które dobrze przygotowują ucznia do dalszej nauki i pracy zawodowej.
Należy podkreślić, że Prezydent Krzysztof Chojniak nie zapomina o ciężkiej i mozolnej pracy nauczycieli, corocznie promuje ich wysiłek, przyznając Nagrody Prezydenta Miasta.

Pozytywnie działania Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego na rzecz lokalnej oświaty są okazją do zademonstrowania naszej solidarności z wszystkim, co twórcze, racjonalne, co przyczynia się do rozkwitu oświaty i zapewnia nowoczesne wychowanie. Dlatego też, ze względu na kłamliwe treści pojawiające się PIO-gazetkach, nauczyciele zrzeszeni w naszym Związku nie wezmą udziału w referendum.

W imieniu Międzyzakładowej Komisji
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Piotrkowie Trybunalskim
PRZEWODNICZĄCA

Bogusława Pietras

5 września 2013

3.857145
Ocena: 3.9 (7 głosów)
Twoja ocena: Brak