Skip to main content

Komunikat od Przewodniczącego KMN

portret użytkownika Admin

Informacja Krzysztofa Czabańskiego w sprawie pierwszego roku działalności Kongresu Mediów Niezależnych i wyboru nowych władz Kongresu:

Rok temu, 12 maja 2012r., powstał Kongres Mediów Niezależnych. Od tego dnia, z inicjatywy Kongresu:
- powołano Obywatelską Komisję Etyki Mediów (Teresa Bochwic i Krzysztof Czabański),
- zorganizowano Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego „OKNO” w Ełku, który po raz pierwszy odbył się we wrześniu 2012r., a druga edycja odbędzie się w dniach 28-30 czerwca br. (Wioletta Machniewska, Agnieszka Piwar i Krzysztof Czabański),
- uruchomiono objazdowe kino niezależne „OKNO” (Wioletta Machniewska i Agnieszka Piwar),
- zbudowano stronę internetową, gromadzącą informacje uzyskiwane przez członków Kongresu (Marek Deptuła),
- zrealizowano panel, prezentujący niezależne media podczas ubiegłorocznej konferencji „Polska – wielki projekt.

Alternatywy”(Krzysztof Czabański),
- powołano nagrodę specjalną KMN za obronę prawdy w mediach; nagroda zostanie po raz pierwszy przyznana w tym roku, jej wręczenie nastąpi podczas Festiwalu w Ełku (Prezydium KMN) ,
- w porozumieniu z SDP przygotowywane są wieczory dyskusyjno-edukacyjne w siedzibie SDP przy ulicy Foksal w Warszawie; pierwszy poświęcone suwerenności Polski i roli w tym mediów niezależnych odbędzie się w maju (Krzysztof Czabański). Spotkania stałe, regularne rozpoczną się w październiku br. ( przygotowuje je Krzysztof K.Karnkowski).

Co koniecznie trzeba podkreślić, wszystko to odbywało się i odbywa na zasadach czysto społecznych, bez żadnych wynagrodzeń, dzięki poświęceniu wielu osób dobrej woli. Bardzo im za to dziękuję.
Zabieraliśmy też parokrotnie zdecydowany i nagłośniony publicznie głos w obronie wolności słowa i niezależności mediów.

Ze spraw ważnych - a zapowiadanych podczas założycielskiego Kongresu w maju 2012 r. - nie udało się do tej pory wypracować wspólnego dla wszystkich członków Kongresu projektu założeń do nowej ustawy medialnej, w tym do ustawy o mediach publicznych. Jest to zatem zadanie, stojące przed przyszłymi, nowymi władzami KMN.

W związku z upływem rocznej kadencji, niniejszym składam – z dniem 12 maja 2013r. - mandat przewodniczącego Kongresu Mediów Niezależnych i jednocześnie stwierdzam, że tego samego dnia upływa mandat członków Prezydium KMN. Jednocześnie informuję, że ze względu na własne plany zawodowe nie będę kandydował do nowych władz Kongresu. Za pomoc w powołaniu Kongresu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ludziom, którzy nas wsparli, a zwłaszcza koleżankom i kolegom z mediów katolickich, z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz z innych mediów niezależnych, w tym grupie „Gazety Polskiej” i portalowi wPolityce.pl, a także Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich oraz Przyjaciołom, którzy chcieli pozostać anonimowi. Za szczególny wkład w prace Kongresu dziękuję paniom Teresie Bochwic, Wiolecie Machniewskiej i Agnieszce Piwar oraz panom Markowi Deptule, Mateuszowi Dzieduszyckiemu, Krzysztofowi K.Karnkowskiemu i Jerzemu Targalskiemu.

Jednocześnie bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego KMN i na członków prezydium KMN do 6 maja 2013 r. do pani Agnieszki Piwar, sekretarza Prezydium KMN, na adres agnieszka.piwar@ksd.media.pl . Prawo zgłaszania kandydatur i prawo głosowania mają, rzecz jasna, jedynie członkowie Kongresu. Sprawy organizacyjne związane z wyborem nowych władz Kongresu ustali i nad przebiegiem wyborów czuwać będzie powołana przez mnie Komisja w składzie: Mateusz Dzieduszycki, Krzysztof K.Karnkowski i Jerzy Targalski.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagali i pomagają Kongresowi Mediów Niezależnych bardzo serdecznie dziękuję i proszę, żeby nadal wspierali jego działania.

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Krzysztof Czabański
Przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak