Skip to main content

41 ZIMOWY RAJD PIESZY - „150 Rocznica Powstania Styczniowego „

02.02.2013 09:00
02.02.2013 15:50

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. MICHAŁA RAWITY - WITANOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ZAPRASZAJĄ NA 41 ZIMOWY RAJD PIESZY "GORĄCEGO CZAJU ŁYK"

2 luty 2013r. (sobota)

„150 Rocznica Powstania Styczniowego„

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny młodzieży szkolnej pod opieką osób dorosłych delegowanych przez szkołę, instruktorów ZHP, rodziców.

Drużyna biorąca udział w konkursie musi liczyć minimum 8 osób.

Start nastąpi w dniu 2 lutego 2013r. o godz. 9,00 (parking obok kaplicy cmentarnej przy ul. Partyzantów).

Trasa rajdu zostanie podana na starcie.

Zakończenie imprezy przewidywane jest około godz. 12.00 na Rynku Trybunalskim przed Cytadelą.

W programie : zapalenie zniczy przed pomnikiem Powstańców i Cytadelą, poszukiwanie grobów powstańców.

Składka za udział w imprezie statutowo-programowej wynosi 5,00zł.
W ramach składki uczestnicy mają zapewnione: herbatę, poczęstunek rajdowy, drużyny dyplomy uczestnictwa, punkty na OTP, nagrody za udział w poszukiwaniu mogił powstańców.

Zgłoszenia wraz z wpisowym do dnia 30 stycznia 2013 roku przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Czarnieckiego 10,

tel/fax 732-36-63. Zgłoszenie winno zawierać: instytucję zgłaszającą, imienną listę uczestników.

Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór pozwalający na wędrówkę w trudnych warunkach atmosferycznych, oraz kubek na herbatę,
a także ubezpieczenie na czas rajdu. Uwzględniamy ubezpieczenie szkolne pod warunkiem umieszczenia numeru polisy z potwierdzeniem szkoły na zgłoszeniu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, a kierownicy (opiekunowie) odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych. W przypadku nieobecności na rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej pogody.

Do zobaczenia na szlaku.

4
Ocena: 4 (9 głosów)
Twoja ocena: Brak