Skip to main content

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur

portret użytkownika ZR Piotrkowskiego

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur jest dodatkiem socjalnym i nie pokrywa zwiększonych kosztów utrzymania

W dniu 21 lutego 2012r. o godz. 11.oo Regionalne Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Piotrkowie Trybunalskim zaprosiła lokalne środki masowego przekazu na konferencję prasową na temat wprowadzanej od 1 marca 2012r. kwotowej waloryzacji w wysokości 57zł dla każdego emeryta.

Konferencje takie odbyły się w tym samym czasie we wszystkich siedzibach Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Polsce.

Emeryci z „Solidarności” uważają, że od 1 marca 2012r. wprowadzana nie jest waloryzacja rent i emerytur lecz dodatek socjalny 57zł, który absolutnie nie pokrywa zwiększonych kosztów utrzymania z 2011r. a dochodzą jeszcze zwiększone koszty utrzymania ze stycznia i lutego 2012r.. Dotychczas waloryzacja rent i emerytur była wyliczana na podstawie ogłaszanego przez GUS współczynnika realnego wzrostu płac w 2011r. (a te jak się chwali Rząd najbardziej wzrosły w Polsce z krajów UE).

W sprawach takich jak renty i emerytury winno się dyskutować na posiedzeniach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, która w dniu 29 grudnia 2011r. przesłała Panu D. Tuskowi swoje stanowisko zwracając uwagę na ryzyko prawne związane z niekonstytucyjnością zapisów projektów ustawy. Obawy te podzieliło Rządowe Centrum Legislacyjne. Prezydium Rady Krajowej Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” także negatywnie zaopiniowało projekt ustawy stwierdzając, że projekt nie może podlegać poważnej dyskusji ze względu na łamanie Konstytucji. Mimo tych opinii Rząd przeforsował krzywdzącą emerytów ustawę, a Prezydent ją podpisał (więc stała się obowiązująca) a dopiero skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Istniejący mechanizm waloryzacji świadczeń tworzy „stary portfel”. Już po trzech latach otrzymywania świadczenia emerytalnego jego siła nabywcza jest niższa o 20%. Po tym okresie „nożyce” jeszcze bardziej się rozwierają. Aby tego uniknąć należałoby każdego roku po ogłoszeniu nowej kwoty bazowej (stanowiącej bardzo ważny element wyliczania emerytur) przeliczyć wszystkie emerytury.

Możemy przedstawić szereg nieprawidłowości jakich dopuścił się Rząd i Ustawodawca wprowadzając kwotową waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2012r.:
1. Rząd złamał Ustawę Konstytucyjną,
2. Rząd skłamał i złamał obowiązujące ustawy,
3. Rząd zmienił wysokość wyliczonych już emerytur i rent,
4. Rząd zmienił prawa nabyte przez emerytów i rencistów i to właśnie powinien ocenić Trybunał Konstytucyjny.
Należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy otrzymają podwyżkę świadczeń o 57zł brutto gdyż renciści III grupy otrzymają tylko 75% tej kwoty, to jest 42,75zł brutto.

Przewodniczący
Regionalnej Sekcji
Emerytów i Rencistów

(-) Zbigniew Mroziński

21 lutego 20112

4.333335
Ocena: 4.3 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak