Skip to main content

Na XXX rocznicę ustanowienia Junty Wojskowej

portret użytkownika Admin
Fot_Piotr_Dylik_Orla.interia.pl.jpg

Na wstępie ustalmy skład osobowy tych, którzy uwiarygodnili Juntę Wojskową na naszym terenie.

Materiał w opracowaniu... prosimy o współpracę w ustalaniu person:

Za: Ziemia Piotrkowska z 1982 - 1983

Rada Koordynacyjna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim

Skład prezydium
Przewodniczący:
Jerzy Pokutycki – dotychczasowy przewodniczący Zespołu Inicjatywnego OKON

Wiceprzewodniczący:
Henryk Maciołek – wiceprezes WK ZSL, przewodniczący WK FJN,
Ludwika Rodkiewicz – wiceprzewodnicząca WK SD,
Karol Sękowski – sekretarz KW PZPR w Piotrkowie Tryb.,
Ryszard Warzocha – sekretarz OW PAX.

Sekretarz Prezydium:
Jan Bolek – czł. Zespołu Inicjatywnego OKON,

Członkowie:
Grażyna Adamczyk – działacz ZHP, bezpartyjna,
Roman Błaszczyk – rzemieślnik z Tomaszowa Maz. SD,
Stanisława Brzuchania – robotnik w Fabryce Maszyn „Radomsko”,
Józef Gielzak – rolnik z gminy Sławno, bezpartyjny,
Rafał Orlewski – nauczyciel, literat,
Marian Padyk – rolnik indywidualny z gm. Czarnocin, członek ZSL,
Zofia Sobierska – emerytowana nauczycielka, przewodnicząca GRN w Mniszkowie, czl, ZSL,
Zbigniew Suplicki - przewodniczący OKON w Piotrkowie Tryb.,
Maria Szulc – działaczka LKP,
Andrzej Świdziński – wiceprzewodniczący ZW ZSMW.

Skład Rady:
Grażyna Adamczyk – bezpartyjna, pracownik Komendy Chorągwi ZHP im. Gwardii Ludowej w Piotrkowie,
Kazimierz Babczyński – dyrektor ZSG w Aleksandrowie,
Andrzej Badek – działacz ZSMP, rolnik z Reszkowa,
Jan Balcerek – członek PZPR elektromonter Węzła PKP w Koluszkach,
Józef Banaszczyk – członek PZPR, pracownik WZBP w Woli Krzysztoporskiej,
Euzebiusz Barański – dyrektor ZSG w Falkowie,
Roman Błaszczyk – działacz SD, rzemieślnik z Tomaszowa Maz.,
Zdzisław Błaszczy – z-ca KW MO w Piotrkowie Tryb.,
Jan Bolek – członek PZPR, dyrektor Biura WRN,
Stanisław Brzuchania – bezpartyjny, ślusarz FM „Radomsko”,
Stanisław Burzyński – członek PZPR, emeryt z Wielgomłyny,
Robert Cecherz – członek PZPR, pracownik ZPW Opoczno,
Zbigniew Chmielewski – członek PZPR w Inowłodzu,
Zygmunt Cholewiński – członek PZPR, emeryt z Niewiadowa,
Wiesław Dąbrowski – działacz ZSMP, rolnik z Woli Krzysztoporskiej,
Witold Dąbrowski – ordynator szpitala w Tomaszowie Maz.,
Stanisław Dembiński – działacz PCK, pracownik KoiW w Piotrkowie Tryb.,
Tadeusz Dudkiewicz – oficer LWP, prac. Woj. Sztabu Wojskowego w Piotrkowie Tryb.,
Andrzej Dulidywka – członek PZPR, pracownik KWB Bełchatów,
Janus Dworczyk – członek PZPR, zamieszkały w Budziszewicach,
Tadeusz Dziekoński – prezes WK ZSL w Piotrkowie Tryb.,
Stefan Dybkowski – działacz PTTK, kierownik kina „Hawana”.,
Mirosław Dymu – sekretarz ZW TPPR w Piotrkowie Tryb.,
Andrzej Dyło – kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji PZPR w Piotrkowie Tryb.,
Leszek Filipek – członek PZPR, pracownik WZUiOR w Piotrkowie Tryb.,
Jerzy Franczak – bezpartyjny, pracownik Składu Leków „Cefarm” w Radomski,
Henryka Frączek – działaczka KGW, rolniczka z Kluk,
Helena Gajewska – sekretarz ZW PKPS w Piotrkowie Tryb.,
Józef Giełzak – bezpartyjny, rolnik z Ostrożna,
Aleksandra Glonek – dyrektor NBP Tomaszowie Maz.,
Tadeusz Głowiński – przewodniczący ZW ZWM,
Tadeusz Górka – działacz SD, pracownik Kolumny Trans. Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.,
Tadeusz Grzonkowski – członek ZSL, rolnik z Lubienia,
Jerzy Jadczyk – z-ca dyrektora ZSG w Ręcznie,
Jerzy Jankowski – członek SD, rzemieślnik z Piotrkowa Tryb.,
Jan Jaworski – z-ca dyrektora ZSG w Żarnowie,
Aleksander Justyna – działacz TPPR, emerytowany nauczyciel z Piotrkowa Tryb.,
Elżbieta Kacperczyk - czł. ZSL, dyrektor Banku Spółdzielczego w Gorzkowicach,
Wiesław Kaczmarski - redaktor naczelny "Tygodnika Piotrkowskiego",
Jan Karbowski - działacz ZBoWiD, emeryt z Piotrkowa Tryb.,
Tadeusz Kasperski - czł. ZSL, rolnik z Nowin,
Janusz Kazimierczak - dyrektor WO ZK "Caritas",
Hieronim Kliszewski - działacz TWP, dyrektor PDS w Tomaszowie Maz.,
Stanisław Kolasa - I sekretarz KW PZPR w Piotrkowie Tryb.,
Józef Kołodziejski - czł. PZPR, nauczyciel ZSG Zawada,
Wacław Koperski - czł. PZPR, emerytowany nauczyciel z Rozprzy,
Zenon Kopka - czł. PZPR, emeryt z Zelowa,
Stefan Kowalczyk - czl. PZPR, z-ca dyrektora ZSZ nr 1 w Bełchatowie,
Feliks Kowalski - bezpartyjny, emeryt z Rozprzy,
Henryk Kruszyński - dyrektor Stacji Hodowli Roślin w Granicy, p-ta Rzejowice,
Władysław Kudlik - czł. SL, rolnik z Rokicin,
Zbigniew Lesiak - dyrektor Oddz. Zakł. Trans. i Maszyn Drogowych w Tuszynie,
Czesław Librowski - czł. PZPR, emeryt z Szydłów Kolonia,
Zdzisław Łoś - czł. ZSL, rolnik w Dumielinie,
Henryk Maciołek - wiceprezes WK ZSL, przew. WK FJN,
Zdzisław Matusiak - dyrektor ZSG w Klukach,
Stefan Matuszewski - czł. ZSL, rolnik Dworszowice Pakoszowe,
Jan Melka - działacz ZMW, zamieszkały w Prymusowej Woli,
Bogdan Munik - przewodniczący ZW ZSMP,
Tadeusz Nicpoń - czł. PZPR, nauczyciel ZSG w Rząśni,
Janusz Nowak - sekretarz Biura ZW LOK w Piotrkowie Tryb.,
Marian Ochocki - przewodniczący GRM w Szczercowie,
Marian Padyk - długoletni działacz ZSL, rolnik z Czarnocina,
Andrzej Pallus - działacz PAX, pracownik PZU Piotrków Tryb.,
Konstanty Ruciński - sekretarz MG ZSL w Sulejowie,
Wiktor Rybicki - działacz ZSMP, robotnik "Predom-Prespol" w Niewiadowie,
Stanisław Sachacki - działacz PZPR, dyrektor Zakładu Obuwia w Tomaszowie Maz.,
Karol Sękowski - sekretarz KW PZPR w Piotrkowie Tryb.,
Zofia Sobierska - przewodnicząca GRN w Mniszkowie,
Stanisław Sokołowski - działacz Związki Inwalidów Wojennych, emeryt z Piotrkowa,
Zbigniew Solarz - bezpartyjny, pracownik ZW ZSMP w Piotrkowie,
Lucyna Srebrakowska - działaczka SD, farmaceutka z Bełchatowa,
Stanisław Straszewski - dyrektor ZSG w Lgocie Wielkiej,
Piotr Staniaszek - członek PZPR, robotnik w MZPB Moszczenica,
Czesław Stankiewicz - członek PZPR, emerytowany nauczyciel z Radomska,
Stanisława Strzałkowska - sekretarz ZW LKP w Piotrkowie,
Bolesław Szczegodziński - członek ZSL, emeryt z Dobryszyc,
Marta Szewc - bezpartyjna nauczycielka ZSG w Gorzkowicach,
Maria Szulc - działaczka LKP, pracownik Sp. mieszkaniowej w Piotrkowie,
Józef Szwed - członek ZSL, emeryt z Wolborza,
Ryszard Szwed - dyrektor Woj. Arch. Pań. w Piotrkowie,
Zdzisław Szymański - członek PZPR, pracownik "Meprozet" w Opocznie,
Henryk Śmiegielski - członek PZPR, robotnik w RSP Łęczyca, gm. Drużbice,
Jan Świerczyński - członek ZSL, pracownik Banku Sp. Lubochnia,
Andrzej Świdziński - wieloletni działacz organizacji młodzieży, wiceprzewodniczący ZW ZSMP w Piotrkowie,
Franciszek Tochman - członek SD, rzemieślnik Petrykoz,
Józef Urbański - przewodniczący ZOW PAX,
Stanisław Walczak - członek ZSL, rolnik z Kamieńska,
Marian Wesołowski - działacz ZW. Prawników Polskich, emeryt z Piotrkowa,
Stanisław Wiecha - członek ZSL, rolnik z Piaszczyc,
Jan Andrzej Więckowski, bezpartyjny, pracownik ZOZ w Czerniewicach,
Ryszard Włodarczyk - działacz ZSMP, rolnik z Drużbic,
Daniel Woszczek - członek ZSL, pracownik FMG "Pioma" w Piotrkowie,
Elżbieta Woźniak - komendant Chorągwi ZHP w Piotrkowie,
Jan Załęcki - członek ZSL, emeryt zam. w Salnikach, gm. Radomsko,
Bolesław Zboraszewski - członek PZPR, emerytowany nauczyciel z Czarnocina.
...

3.666665
Ocena: 3.7 (6 głosów)
Twoja ocena: Brak

Zaprosiłem

portret użytkownika witold k

Zaprosiłem do zabrania głosu Ryszarda Warzochę - członka prezydium lokalnego PRON. Prosimy inne osoby do podjęcia sprawy.

witold k

Rozliczenie z przeszłością

portret użytkownika Marek

Przewodniczący RK PRON był dyrektorem szkoły przy ul. Roosevelta 1 od 1963 do 2002 roku. Środowisko piotrkowskie nigdy nie rozliczy się z przeszłością. Jest tego przekładem, skazana na zapomnienie, przedwojenna historia szkoły, której dyrektorem przez 39 lat(!)był przewodniczący RK PRON w Piotrkowie. Nie było chęci do zmian mimo, że 39 lat wystarcza do pojawienia się "odcisków" od zasiedzenia.

Marek
http://trybunalscy.pl/node/4503

Owy przewodniczący

portret użytkownika witold k
cytuję Marek

Przewodniczący RK PRON był dyrektorem szkoły przy ul. Roosevelta 1 od 1963 do 2002 roku. Środowisko piotrkowskie nigdy nie rozliczy się z przeszłością. Jest tego przekładem, skazana na zapomnienie, przedwojenna historia szkoły, której dyrektorem przez 39 lat(!)był przewodniczący RK PRON w Piotrkowie. Nie było chęci do zmian mimo, że 39 lat wystarcza do pojawienia się "odcisków" od zasiedzenia.

Marek
http://trybunalscy.pl/node/4503

Owy przewodniczący namawiał pisowskiego kandydata na prezydenta miasta, w czasie ostatnich wyborów, aby ten nie kandydował a poprał K.Chojniaka podobno z prawicy. Jak okazało się, że kandydat PiS nie zrezygnował, urządzili jatkę... PiS przegrał... uwaga, jest w koalicji ze swymi oprawcami... Taki to mamy porządek w PT.
witold k

Wpływy piotrkowskiego PRON

portret użytkownika Marek

Cytat: "Zapis o PRON trafił do Konstytucji PRL w lipcu 1983 r. Zastąpił w niej zapisy o FJN. Zgodnie z tymi zapisami PRON decydował m.in. o listach wyborczych w wyborach lokalnych i do Sejmu. Praktycznie biorąc bez uzyskania zgody PRON nie można było kandydować".
Prawdopodobnie (z dozą pewności) odmawiając uczestnictwa w PRON Dyrektor musiałby pożegnać się ze stanowiskiem. W takich momentach decyzyjnych sprawdzają się jedynie ludzie wielcy.

Z informacji wynika, że PRON w Piotrkowie przedłużył nieformalnie swoją kadencję aż do III RP. Może nadal tam działa "w podziemiu"?.
Marek

Owo podziemie...

portret użytkownika witold k
cytuję Marek

Z informacji wynika, że PRON w Piotrkowie przedłużył nieformalnie swoją kadencję aż do III RP. Może nadal tam działa "w podziemiu"?.
Marek

Owo podziemie ma się dobrze występuje pod oficjalną nazwą III RP. Działa półlegalnie (rauty, przetargi, nagrody ect...) ponieważ nie ma tych, którzy by chcieli ujawnić owe podziemie. Są umaczani, bądź naznaczeni... zaczęło się w PRL: od Zaplutych Karłów Reakcji, w III RP od Ciemnogrodu ostatnio Moherów, czy smoleńskiej sekty - koniec i kropka.

Nie ma odważnych do ryzyka naznaczania, lepiej rondelek po cichaczu oprzątać... nastał raj dla cwaniaczków... Przykre jest to, że Ci którzy działali w tamtym układzie i nie zaszkodzili, dziś siedzą i nie mają odwagi przyznać się - dać świadectwo. Pełnią rolę pożytecznych idiotów... dlaczego???
witold k

Państwo dobrego prawa

portret użytkownika Marek

Może kiedyś Polska będzie państwem dobrego, mądrego prawa. Wtedy korupcja polityczna będzie niemożliwa. Trzeba trafić do młodzieży, która dokona tych zmian. Dlatego akcentuję potrzebę zwrócenia, przez piotrkowską Władzę, patriotycznej tradycji szkole, którą w ubiegłym wieku ukończyłem.
http://www.trybunalscy.pl/node/4479

Marek

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.