Skip to main content

Spółka ETC Tanie Ciepło Opoczno

W dniu 7 lipca 2011 r. z inicjatywy zarządu spółki ETC Tanie Ciepło z Poznania odbyło się spotkanie w Biurze Poselskim Roberta Telusa w Opocznie w związku wyjaśnieniem wątpliwości związanych z podpisywaniem umów przedwstępnych i sprzedaży ciepła dla mieszkańców Opoczna . Zarząd nowopowstałego podmiotu gospodarczego, spółka ETC Tanie Ciepło Opoczno, poinformował o dotychczasowym przebiegu działalności oraz zadeklarowało wniesienie pozytywnych korekt w projektach przedwstępnych na dostawę ciepła. Korekty te zmierzają w kierunku korzystniejszej sytuacji prawnej dla odbiorców ciepła na terenie Opoczna. Dotyczy to ceny jednostkowej ciepła, która została zadeklarowana przez zarząd spółki ETC Tanie Ciepło, może ona wzrastać corocznie o wskaźnik inflacji na okres 25 lat. Kolejna pozytywna zmiana w umowie przedwstępnej to zapis pozwalający na odstąpienie od umowy tych, którzy będą chcieli w trakcie trwania umowy przejść na ogrzewanie indywidualne.
Ponieważ dla mnie jak i mieszkańców Opoczna jest to sprawa bardzo ważna, zwróciłem się do Burmistrza, jeżeli jest to możliwe o objecie nadzorem prawnym projekt umowy przedwstępnej na dostarczanie ciepła przez spółkę ETC Tanie Ciepło Opoczno. Należy również dodać, że Gmina Opoczno ma w tym zakresie interes prawny, ponieważ jest udziałowcem wielu wspólnot mieszkaniowych z tytułu posiadanych lokali i gruntów oraz wiele jednostek podlegających gminie jest zainteresowane tymi umowami.
Dodać należy równie, że każda umowa przedwstępna, która już została podpisana ze wspólnotami na dostarczanie ciepła powinna być indywidualnie renegocjowana ze spółką ETC Tanie Ciepło Opoczno.
Biuro Poselskie Roberta Telusa oferuje porady prawne każdej osobie zwracającej się w sprawie podpisywania umów przedwstępnych ze spółka ETC Tanie Ciepło Opoczno dla osób indywidualnych oraz każdej wspólnoty.

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak