Skip to main content

Radość Zmartwychwstania

Allel.JPG

Wielki Post to okres przygotowania do największego święta jakim jest Zmartwychwstanie Pańskie. "Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” ( J.3,16).

Największym złem jest grzech, czyli nieposłuszeństwo Prawu Bożemu. Jest czymś tak potwornym, że dla zgładzenia grzechu potrzeba było męki i śmierci Syna Bożego.

Abyśmy wiedzieli, co mamy czynić, a czego unikać Pan dał Przykazania.

Gdybyśmy wszyscy zachowywali Przykazania zniknęłoby wszelkie zło na świecie: ateizm, bezbożnictwo, lekceważenie i gwałcenie dnia świętego, nieposłuszeństwo i nieposzanowanie rodziców, wszelki gniew, kłótnie i nienawiści, morderstwa i zabójstwa, wojny i rewolucje, cudzołóstwa i zdrady małżeńskie, wszelkie kradzieże, defraudacje i oszustwa, potwarze i obmowy oraz wszelka niesprawiedliwość.

Myślę, że każdy wierzący człowiek wszystko to rozumie, ale nie bierze sobie tego do serca.
Każdy kapłan poświęca całe swoje życie, by nie tylko siebie zbawić, ale też innym wskazywać drogę do nieba. Toteż przesyłając Życzenia Świąteczne jest wspaniała okazja napisać parę słów, nad którymi warto się zastanowić.

Zmartwychwstanie jest największym cudem i ukoronowaniem całej działalności Jezusowej.

"Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżną byłaby wiara nasza, daremne nasze nauczanie” ( 1 Kor.14 ). Trzeba wierzyć mocno, bez powątpiewania. Pamiętać, że wiara jest darem Bożym i można ją utracić. Kto wierzy w Jezusa Syna Bożego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony..
Wiara w naszej duszy wzrasta i umacnia się przez modlitwę i dobre uczynki.

Dlatego roztropny i mądry człowiek stara się nigdy nie lekceważyć najważniejszych dobrych uczynków, a ze wszystkich dobrych uczynków najdoskonalszym jest uczestniczenie we Mszy świętej.

W każdą Niedzielę i święto nakazane jest obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej, ale kto stara się o życie bardziej doskonałe ten nawet w dni powszednie umie znaleźć czas na udział w Eucharystii.

"Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną” ( Mt.6,20 ).

- IV.2011r. Ks. Jan Stępień

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak