Skip to main content

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL po roku

portret użytkownika Józef Wieczorek

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL po roku

Strona Lustracja i weryfikacja naukowców PRL http://lustronauki.wordpress.com/
funkcjonuje już od roku. Środowisko akademickie heroicznie broniło się przed lustracją ale strona jest dość często odwiedzana - kilkaset wizyt dziennie .
Pierwsze wpisy umieścilłem w dniu 28 września 2008 r. i w ciągu roku przybyło ich ponad 400, czyli przeciętnie więcej niż jeden post dziennie. Jak na witrynę bez wsparcia to chyba nieźle.
Poniżej tematy strony warte odwiedzenia (uszeregowane wg popularności) , no i uzupełnienia !
Niestety jak do tej pory niewielu zechciało podzielić się swoimi informacjami, a jest o czym pisać ! i myśleć.
Nie sądzę aby można było zrozumieć obecny stan środowiska akademickiego w Polsce,
stan nauki i edukacji, postawę środowiska wobec przeszłości i przyszłości, bez poznania
uwarunkowań sięgających PRLu.
Na stronie także naukowcy związani z Piotrkowem :
Józef Życiński – filozof KUL i zarejestrowany TW “Filozof”
http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/14/jozef-zycinski-filozof-kul-i...

Zdzisław Najder – profesor literatury, b.dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa, TW “Zapalniczka”, miał wyrok śmierci
http://lustronauki.wordpress.com/2009/09/27/zdzislaw-najder/

Stefan Kurowski – ekonomista, któremu hablitację kazał cofnąć Gomułka
http://lustronauki.wordpress.com/2009/04/25/stefan-kurowski/

Kontakt:jozef.wieczorek@interia.pl

Wykaz wpisów (wg popularności powyżej 30 odsłon)na stronie w ciągu roku

Józef Życiński - filozof KUL i zarejestr
Jan Piotr Iwanek - TW "Piotr" , politolo
Andrzej Kus - astronom z grupy donosicie
Persona non grata za popieranie lustracj
Józef Kossecki - cybernetyk z SB
Józef Lipiec, etyk wieloetatowy z PZPR,
Rotmistrz Witold Pilecki nie będzie patr
Lustracja olsztyńskiego ośrodka akademic
Informacje
Jacek Fisiak - profesor anglistyki i cie
Jan Józef Stanek - fizyk z UJ, TW „Le
Leszek Kołakowski - marksista, rewizjoni
Wojciech Pomykało - habilitant z Moskwy,
Andrzej Garlicki - historyk, TW "Pedagog
Andrzej Hopfer - TW „Prezes”, w okresie
Franciszek Ziejka, rektor, który ma dowó
Zygmunt Bauman, socjolog z KBW jako agen
Sawa Michał Hrycuniak - teolog, TW "Jure
Michał Czajkowski - ks.prof. biblista,
Akademia Medyczna w Krakowie o nowelizac
Zbigniew Wiktor - prof. UWr, żywa skami
Zdzisław Marek - profesor medycyny sądow
Arkadiusz Nowak - TW "Andrzej", profesor
Janusz Arabski - anglista z UŚ, TW "Ars
Aleksander Wolszczan - astronom, od SB d
Stanisław Dawidziuk - rektor aferalny, o
Helena Wolińska-Brus - doktor nauk prawn
Prof. Marek Zembala -były prorektor UJ z
Danuta Hübner - komisarz unijny, w PRL
Oświadczenie byłego pracownika Uniwersyt
Błażej Wierzbowski - TW "Henryk", prawni
Dariusz Matelski - czyli TW 'Leński' w r
Elżbieta Zawacka - legendarna cichociemn
Zbigniew Bereszyński - chemik, legenda o
Jan Karol Tkocz – TW ps. “Jan”, bez
Badania powiązania Uniwersytetu Śląski
Edward Kotowski - dr, historyk sztuki, a
Bronisław Wildstein przedstawia ciemną s
Ile PRL-u zostało w szkolnictwie wyższym
Maria Ossowska - socjolog, symbol etosu
'Lista Wyrozumskiego' - represjonowanych
Jacek Wódz - wieloetatowy socjolog o sła
Tadeusz Wilczok - TW "Andrzej", rektor m
Włodzimierz Bonusiak - rektor poszukiwan
Lustracja śląskiego ośrodka akademickieg
Jerzy Wyrozumski - historyk UJ i PAU, cz
Jeremiasz Abp (Jan Anchimiuk)- rektor Ch
Roman Ingarden - fenomenolog banowany
Włodzimierz Cimoszewicz - prawnik, polit
Stanisław Januszewski - profesor, identy
Jerzy Łojek - wybitny historyk, opozycjo
Krzysztof Ślusarek - historyk, TW numero
Włodzimierz Brus - partyjny ekonomista,
Marek Jeleniewski - twarz bezpieki i nau
Marian Filar - profesor prawa, b. wykład
Jerzy Holzer - historyk z komisji Michni
Jerzy Jaskiernia - wieloetatowy profesor
Akcja poparcia dla prof. Andrzeja Kusa
Lustracja krakowskiego ośrodka akademick
Władysław Kordan - prorektor, przez IPN
Stanisław Sławomir Nicieja - b. rektor,
Jerzy Karpacz, ostatni szef SB - mgr pra
Lustracja toruńskiego ośrodka akademicki
Obława na Jacka Kaczmarskiego
Wiktor Jassem - anglista z twarzą, ukara
Paweł Sarnecki - konstytucjonalista, age
dr Jarosław Reszczyński - prawnik z UJ,
Józef Śliwiok - profesor chemii i TW "Ro
Wacław Długoborski, historyk, więzień
Stefan Smoczyński -TW „Czerski”, ostatni
Mieczysław Trzeciak - upiór weryfikacyjn
Weryfikacja kadry Uniwersytetu Śląskiego
Jan Pawlica - filozof z UJ i zarejestro
Centralizacja systemu oświaty i nauki
Weryfikacja kadr akademickich - przykład
Janusz Kryszak - TW "Krzysztof, profesor
Prezydent obciął esbekom emerytury
Internowani i aresztowani pracownicy i s
Józef Włodarski - historyk, UG, niekwest
Michał Hebda - rektor- trybolog, spowodo
Haniebna postawa rektorów wobec naukowcó
Schody udaczników akademickich
Bartłomiej Kozera - TW “Kazimierz”, fi
Mieczysław Zlat - profesor wielokrotnie
Benon Miśkiewicz - minister czasu wojny
Andrzej Strobel - astronom galaktyczny,
Hieronim Kubiak, socjolog ze szczytów PZ
Wojciech Henryk Kalaga - TW "Lester, ang
Przykład oceniania niewygodnych pracowni
Poczet sekretarzy Komitetu Uczelnianego
Janusz Reykowski - zasłużony dla PZPR p
Jerzy Wiatr - czyli jak to wiatr przybra
Jan T. Łopuszański - wybitny fizyk, dla
Sejm zmniejszył emerytury byłym funkcjon
Dariusz Rosati - ekonomista z grupy uda
Stanisław Gorgolewski - ojciec astronomi
Maria Turlejska - TW "Ksenia", historyk
Cyprian Rogowski - TW "Kamil", profesor,
Irena Bajerowa - językoznawca, jako pror
Marian Orzechowski - ideolog PZPR, b. re
Piotr Lewandowski - TW "Antonio", b. sz
Kim jest towarzysz PZPR w twojej uczeln
Zdzisław Sadowski - ekonomista wielofun
Wacław Felczak - słynny kurier i history
Wolność słowa, praw
Jan Michał Grabowski - profesor prawa,
Tajny współpracownik - Scena Faktu Teatr
Longin Pastusiak - profesor politologii
Uniwersytet Łódzki pod lupą TW "Nowaka"
Tekst na inaugurację nowego roku akademi
Jarema Maciszewski - b. rektor Akademii
Andrzej Werblan - działacz komunistyczny
Naukowcy, którzy współpracowali z peerel
Krzysztof Wolak - TW "Andrzej", psycholo
Weryfikacja kadr na Politechnice Śląskie
Decydujące kryteria awansu akademickiego
Stanisław Achremczyk - profesor histori
Maciej Henneberg - antropolog, obecnie w
Stanisław Pikulski - uznany autorytet z
Józef Oleksy - obecnie upadły polityk, p
Jędrzej Krakowski - ekonomista, interno
Franciszek Longchamps de Bérier - autor
Lustracja warszawskiego ośrodka akademic
Przemysław Grudziński - historyk w stre
Stanisław Jałowiecki - socjolog, legenda
Marek Czachor - fizyk wielokrotnie aresz
Lista Wildsteina w Strasburgu
Andrzej Zybertowicz: - Prawda nie zwycię
Cenzura w PRL
Oskar Halecki - najczęściej cytowany na
Celina Bobińska - marksista, historyk, p
Sylwester Kaliski - generał, profesor od
Kazimierz Wajda - TW ' Kazik", historyk
Gułag w oczach Zachodu - czyli lustracja
Mieczysław Karaś - rektor UJ, wizjoner
Profesor Andrzej Nowak
Stefan Morawski - estetyk, z którego zos
Jerzy Rusek - slawista, były dziekan i
Witold Jan Kowalski - chemik donoszący
Jerzy Śliwowski- TW 'Kazus", prawnik UMK
Edward Lipiński - ekonomista inwigilowan
Kazimierz Buchała - współtwórca krakowsk
Rektorska Komisja ds. Inwigilacji UJ pr
August Chełkowski - fizyk ciała stałego,
Bronisław Baczko - filozof z grupy ideol
Stanisław Arnold - historyk od staliniza
System 09 - teraźniejszość przez pryzmat
Teksty prasowe/internetowe o lustracji -
Witold Kieżun - profesor światowy, mimo
Izydora Dąmbska - fiolozof niezłomny, z
Poczet studentów UJ – budowniczych 'demo
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Dzienn
Roman Wieruszewski -prawnik od podstawo
Galeria lustracyjna - Akademicki parasol
Kim jest TW w twojej uczelni/instytucie
Prof. Marian Filar wykładał w Wyższej S
Jak były agent SB wywiódł w pole "Solida
Oskar Lange - wybitny ekonomista, identy
Bronisław Wildstein przedstawia
Blokada awansów przez PZPR - Lista Hausn
Esbecy pomagają agentom
Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa
Jan Adamiak - agronom, senator, wcześnie
Romuald Szeremietiew - profesor od bezp
Lustracja lubelskiego ośrodka akademicki
Wojciech Wierzewski- TW "Tower", jedna z
Nomenklatura kadr akademickich
Sławomir Bugajski - fizyk z UŚ, zwolnion
Piotr Słonimski - genetyk, represjonowan
Najlepsze uzasadnienie dla budowy stron
Refleksje niezależnego uczestnika konfer
Teodor Marchlewski - rektor UJ, sławił g
Nauka pod kontrolą
Andrzej Olechowski - polityk i ekonomist
Jerzy Targalski - historyk walczący z UB
Czy współpracownicy SB mogą pracować n
Chichot dziejów - lustracja UMK
Kazimierz Jezuita - fizyk o 'nagannej' p
Nowa baza danych IPN
Jan Miodek - profesor, językoznawca, zar
Byli esbecy mają dużą szansę ocalić emer
Dr Ciesielczyk ujawnia nazwiska esbeków
Marian Starczewski - rektor, weryfikato
W cieniu lustracji
Żołnierze AK nadal zaplutymi karłami rea
Stanisław Ossowski - socjolog niezależny
Jarosław Marek Rymkiewicz o pęknięciu po
Ryszard Petela - rektor odwołany, najlep
Jaruzelski na uczelni
Profesorowie UJ w aktach UB i SB
W obronie badających inwigilację środowi
Tomasz Goban-Klas - socjolog mediów, usz
Komunistyczna bezpieka końca PRL
Książka Ewy Kubasiewicz "Bez prawa powr
Duchota na uniwersytetach (dla przypomni
Lustracyjne wydarzenia 2008 roku
Pismo do władz UJ w sprawie weryfikacji
Zybertowicz o tym co przyzwoite, a co n
Henryk Wereszycki - historyk inwigilowa
Jan Turulski - chemik, wybitny antylustr
Audycja „Z archiwum IPN” w Olsztynie
Lustracja wrocławskiego ośrodka akademic
O weryfikacji w WSP (Kraków)
Julian Polan-Haraschin - okrutny prawnik
Jan Barcz - profesor prawa, dyplomata, k
Jerzy Śmiałowski - TW"Las", TW"Antoni",
Marian Spychała - doktor praw zaraz po
Luminarze, którzy zawdzięczają swoją poz
Plany krakowskiej SB rozbudowy sieci TW
Andrzej Czajowski - dziekan zrezygnowany
Ponowne wystąpienie do władz UJ w sprawi
Stanisław Szteyn - profesor wyróżniany,
Mikołaj Kostecki - rektor z wilczym bile
Proces założyciela strony internetowej o
LIST POPARCIA W OBRONIE KURTYKI
Jan Ciopiński - turkolog, którego bronią
Marian Stępień - historyk literatury, kt
Adam Schaff - ideolog stalinizmu
Wykład Sławomira Cenckiewicza "Dokumenty
Skala zniszczeń dokumentów Służby Bezpie
Na uczelniach bez zmian od czasów PRL
Brak dekomunizacji polskich uniwersytetó
Zygmunt Rybicki - rektor UW, po-marcowy
Polityka akademicka po wprowadzeniu stan
O lustracji na YouTube
Paweł Bożyk - ekonomista, rektor, b. gł
Proces z lustracją w tle: Iwanek kontra
Tadeusz Porębski - 'wzorowy wychowawca m
Exodus "naukowców" w 1968 r.
Konferencja - Dziennikarze i naukowcy a
Towarzysz rektor Olejnik zdradził socjal
Zdzisław Czeszejko-Sochacki - TW "Lech",
Skutki prawa stanu wojennego (i powojenn
Michał Boni - kulturoznawca i polityk, T
Komisja Michnika
Mirosław Wyrzykowski - wykładowca prawa
Barbara Otwinowska - prof. więźniarka, K
Sprawa emerytur dla naukowców frontu ide
Koniec konfliktu lustracyjnego na UŚ ?
Krzysztof Skubiszewski - autorytet prawa
Henryk Jabłoński - minister od relegowan
Stefan Kurowski - ekonomista, któremu h
Zdzisław Żandarowski - b. sekretarz KC P
Franciszek Walter - rektor UJ, dbał o zd
Ryszard Herczyński - matematyk od spętan
Andrzej Całus - prawnik z SGH i PAN, TW
Krzysztof Mazurski - geograf, wróg ludu
Czeska lista Wildsteina
Dr Detlef Ruser - agent STASI z Politech
ESBECY A NAUKA
Mity niekoniecznie mają wiele wspólnego
Święto 3 maja - niebezpieczne święto
Jan Pietrzak o IPN
Wiesław Chrzanowski - prawnik, polityk,
Wolszczan zrezygnował z profesury na UMK
Jerzy Eisler: Nauczyciele historii nie c
Lustracja KUL - Filozofia haków
Oświadczenie dyrektora Oddziału IPN KŚZp
Lustracja rzeszowskiego ośrodka akademic
TW 'Antoni' - rozgoryczony na SB
Lustracja poznańskiego ośrodka akademick
Jacek Kajtoch - filolog z UJ, wiceprezes
Andrzej Kącki – TW ps. „Alter-Ego”
Władysław Kunicki-Goldfinger - profesor
Wiesław Władyka - profesor 'prasowy', w
Sprawa o krypt. "Ciemnogród" - wobec KUL
Noc Muzeów w IPN
Robert Kaczmarek - opozycjonista z AGH,
Rozbijanie latających uniwersytetów
Profesorowie z PRON
Tadeusz Witkowski - dr slawistyki w USA,
Lustracja szczecińskiego ośrodka akademi
Jan Koteja - zoolog, blokowany przez PZP
Persona non grata na uczelniach, czyli p
Kolejni współpracownicy SB w Toruniu
Represje po-marcowe (1968) na uczelniach
„Twarze bezpieki” wbrew prawu
Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, biolog w
Uczelnie krakowskie a prowokacja bydgosk
Lustracja gdańskiego ośrodka akademickie
Zidentyfikowany b. sekretarz Komitetu U
Szczęsny Dettloff, historyk sztuki, przy
Lustracja kieleckiego i radomskiego ośro
Nie ukarana zbrodnia komunistyczna
Tadeusz Hanausek - prawnik, kryminalist
Profesorowie na Froncie Jedności Narodu
Lustracyjne lęki (Niemcy, Czechy, Polska
Konrad Górski - wybitny polonista, okres
Lustracja w Polsce kontra Strasburg
Karol Buczek - wybitny historyk, kartogr
Oświadczenie gen. Czesława Kiszczaka
Działacze partyjni w roli jawnych lub ta
Nauka wobec politycznych dylematów 1944-
Sylwester Zawadzki - wybitny prawnik od
Promocja komunistów, represje wobec anty
Reakcja na odpowiedź Eugeniusza Pazdersk
Polski rachunek sumienia
Stefan Amsterdamski - chemik, filozof, z
KUL W CZASACH BEZPIEKI
Włodzimierz Szewczuk - psycholog, jako t
Demokracja a totalitaryzm
Lustracja, czyli napiętnowanie zła i pon
Jakub Chlebowski - lekarz, rektor, demor
Tomasz Strzembosz - historyk, Kustosz Pa
Defilada Zwycięzców
Pamięć PRL - patologia teatru życia nauk
Szef olsztyńskiego IPN stracił stanowisk
Nowe dokumenty o TW "Lek"
Galeria lustracyjna - O traktowaniu tecz
Eugeniusz Ralski - wybitny fitopatolog,
Karol Starmach - wybitny hydrobiolog, sk
Jaka przyszłość lustracji?
Kosmiczny kac astronomów
Jolanta Gontarczyk - socjolog, TW "Panna
Rekompensata za PRL
Aleksander Makowski - dr, pułkownik MSW,
Dostęp do akt IPN
Karol Marian Pospieszalski - prawnik, kt
Naukowcy nie musieli donosić
Andrzej Kurz - docent 'teatralny' i part
IPN nadal bada sprawę śmierci Stanisła
Alfred Jahn - wybitny geomorfolog, jako
W XXX rocznicę powstania Ruchu Młodej Po
Adam Łopatka - teoretyk państwa i prawa,
Portret esbeka
Wokół wymiaru sprawiedliwości i genezy
Kłamstwo PRL jako kamień założycielski n
Potencjał akademicki Wojskowych Służb I
Wysadzenie auli Wyższej Szkoły Pedagogi
IPN - Elektroniczny inwentarz archiwalny
Kiedy upadek peerelowskiego muru akademi
Henryk Münch - historyk, skazany w proce
Edward Łukawer - relegowany w marcu 68
Znikające teczki agentów
Do czego prowadzi brak informacji - przy
Inwigilacja środowisk naukowych polskiej
Nauka pod lupą
Weryfikacja kadr akademickich (1986) w d
Kierunki ochrony weryfikacji kadr akadem
Lustracyjne lęki
"TRZECH KUMPLI" W BRUKSELI
List w sprawie weryfikacji kadr akademic
Rola Partii w weryfikacji kadr akademick
Lustracyjne skargi przed Trybunałem w St
Historia aparatu bezpieczeństwa
Jakie akta są dla ciebie najtrudniej dos
Marian Konieczny - b. rektor ASP w Krako
Strzeżcie się agentury
Roman Zimand - literat, z komunisty- opo
Rugi profesorów z Katedr w roku 1950
Doniesienie
Jaka jest geneza sowieckiej i komunistyc
Cytat o braciach TW
Z historii najnowszej UMK
Kolaboranci a bohaterowie
Rola Partii w weryfikacji kadr akademick
Udział organów bezpieczeństwa w akcji
Nagrodzony film, także o naukowcach PRL
Głos o lustracji i Uczelnianych Komisja
Dawnych marksistowskich namiestników nau
Stefan Żółkiewski - wprowadzał postępowy
Po - marcowa (1968) polityka kadrowa
Uniwersytet boi się historii
Tadeusz Mazowiecki powiedział
Polityka kadrowa poprzez habilitację (r
Krakowski ośrodek w PRLu
Watykan: teczki SB to nie powód, by odwo
Janusz Cendrowski - dr od bezpieczeństwa
Weryfikacja w okresie stalinowskim i dzi
PRL wiecznie żywy
Przykład 'zadaniowania' TW z UJ
Lustracyjne teksty autora - archiwum
Lustracja białostockiego ośrodka akademi
Dawniej akademiccy kapusie, dziś kłamcy
Problemy kadrowe i etyczne KU PZPR UJ pr
Rola Partii w weryfikacji kadr akademick
Otwórzcie w końcu te cholerne archiwa
Wielka czystka na uczelniach (1982)
Akta IPN: Cztery odmowy na siedem tysięc
Na froncie walki z pamięcią historyczną
Śledztwo 'weryfikacyjne' w Katowicach
Zaciekły obrońca agentów pozywa Zybertow
AGENCI NIE POWINNI UCZYĆ
DZIEŃ DRUKARZA – 2009
Uczelniana Komisja stanu wojennego na Po
Immunitet chroni profesora przed procese
Zagrożenie dla IPN
Punkt zakryty, czyli taśmy bezpieki
Rzeczpospolita Niesprawiedliwa
Geolog lustruje naukowców
Przeszłość miała być zapomniana
25 rocznica powstania Federacji Młodzież
Mobbing wobec przewodniej siły narodu ?
SB wobec niezależnego ruchu studenckiego
To wina elit
KURTYKA: IPN BĘDZIE REALIZOWAŁ SWOJĄ MIS
Tadeusz Silnicki - prawnik, więziony pod
"Z archiwum IPN" znika z anteny Radia Ol
Ilu złamano, a ilu przyjęło propozycję w
IPN do politycznej kontroli ?

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak

Konfidencja wszelakiego autoramentu

portret użytkownika witold k

Konfidencja wszelakiego autoramentu nosi w sobie do dziś swego rodzaju zadrę. Wszyscy oni, zdaje się do dziś, na służbie. Jedni przekonani o słuszności swojej pracy – pomagają tu coraz klarowniejsze przekazy, że to bezpieka dokonała sterowanego przełomu. Drudzy siedzą za węgłem, bo za dużo mają za pazuchą od luksusowych chałup po pamięć sąsiedzką i rodzinną – to ci którzy żyją z moralnym kacem. Można powiedzieć ofiary po tamtej stronie. Widać jakąś dziwną sytuację. Z jednej strony dumni, ze swego udziału w pokojowym przewrocie, z drugiej, po sądach zdają się włóczyć tych, którzy przypominają im ich miejsce w czasie przełomu. Debata o bezpiece a zwłaszcza z bezpieką do tej pory nie została podjęta. Cały czas mamy dwa fronty i pożytecznych idiotów pośrodku. Debata jest trudna, że wspomnę Życińskiego, czy Niesiołowskiego, goście urastają do symboli. Nienawidzą miast tłumaczyć swoją sytuację – ofiary naszej strony. Toczą pianę czym pogarszają swoją i naszą sytuację, bo Kiszczak – też symbol – tamtej strony... się śmieje... Niegdyś napisałem list do prezydenta Lecha Wałęsy z prośbą oto aby wziął na siebie odpowiedzialność za TW Bolka. Że to bardzo ważne dla naszej narodowej przyszłości. Ten urządził Nocną Zmianę. Dziś wiemy, że na etatach u ówczesnej głowy państwa byli esbecy...

Reasumując. Niestety, to od TW zależy, czy nasza narodowa debata odbędzie się czy wyliżemy nasze rany i staniemy razem przed nowymi wezwaniami... V rozbiorem.

Niestety. Moi koledzy w mojej firmie woleli zwolnić ubeka od SOR "Energetyk" (stołki z bezpieki rozdania) niż podjąć publiczną debatę na temat wpływu bezpieki na energetykę na przykładzie SOR "Energetyk". Koniec jest taki, że Henryk Robak wygrał sprawy w sądzie pracy, został przywrócony... bo oskarżenia były.... jak za komuny. Będąc emerytem dalej na kierowniczym stołku (innym) w energetyce... postawiony na stołek... przez kolejne pokolenie....
witold k

Odpowiem tak....

strawiam _Pana listę, ale co z tego wynika. Nic. W Polsce jest prawo jakie jest. Mało, powiem, czy Panu już ktoś mówił, że Pan się skończył? Bo, skończył się Łysiak, Wildstein i nawet Prezydent Polski. Ja jestem albo będę skończony, bo nasza forma myślenia intelektualna przeszkadza naszym rządzącym.Strach ludzi przed utratą stanowisk, pracy etc. robi spustoszenie wśród ludzi... intelektualnie myślących, w ogóle myślących.Tak jak za Komuny. Przez pryzmat przeżytych lat dla mnie lepsza była perwersja z komuną, niźli czasy teraźniejsze.Pozdrawiam

Mówisz inteligentni...

portret użytkownika witold k
cytuję pawełidźkowski

strawiam _Pana listę, ale co z tego wynika. Nic. W Polsce jest prawo jakie jest. Mało, powiem, czy Panu już ktoś mówił, że Pan się skończył? Bo, skończył się Łysiak, Wildstein i nawet Prezydent Polski. Ja jestem albo będę skończony, bo nasza forma myślenia intelektualna przeszkadza naszym rządzącym.Strach ludzi przed utratą stanowisk, pracy etc. robi spustoszenie wśród ludzi... intelektualnie myślących, w ogóle myślących.Tak jak za Komuny. Przez pryzmat przeżytych lat dla mnie lepsza była perwersja z komuną, niźli czasy teraźniejsze.Pozdrawiam

a masz na myśli asekurantów. Rzeczywiście tacy nie będą popierać lustracji bo nie opłaci się... Co z tego będą mieli... Młodzi żyją w innym świecie - no żyją. Ktoś nasze dzieci wyprowadził na bagna... a ja pytam gdzie byliśmy jak grajek w trąbkę dął.
witold k

"co z tego wynika. Nic."

portret użytkownika Józef Wieczorek

"co z tego wynika. Nic." Naprawdę nic ? Inni uważają, że jednak coś! Widać jak na dłoni skąd się wzięła mizeria naszego systemu akademickiego, kto go tworzy (-ł) i kto go broni przed potrzebnymi zmianami.
"czy Panu już ktoś mówił, że Pan się skończył?" tak przed ćwierć wiekiem miał być koniec, ale jak widać nie nastąpił,
więc jasełka nadal trwają np.
Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=42

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.