Skip to main content

Słowo Prezesa Zarz. Głównego KWP w Radomsku

portret użytkownika KWP

Galeria

Szanowni Państwo.

W imieniu Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego jeszcze raz pragnę Państwa powitać i podziękować za przybycie na tę uroczystość a jest tu dziś wielu znamienitych gości, są z nami rodziny zamordowanych, naszych bohaterów, są liczne delegacje i poczty sztandarowe.

Na początek pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się, aby ta dzisiejsza uroczystość miała tak piękną oprawę a w szczególności Pani Poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej, wójtowi gminy Ręczno panu Kamilowi Ślusarczykowi, prezydentowi miasta Radomsko panu dr Jarosławowi Ferencowi, prezydentowi Piotrkowa Trybunalskiego panu Juliuszowi Wiernickiemu, dowódcy, oficerom i żołnierzom 9 ŁBOT za piękną oprawę wojskową tej uroczystości, wielkie dzięki wspaniałej orkiestrze z OSP Ręczno, oraz panu Posłowi na Sejm RP Antoniemu Macierewiczowi za objęcie uroczystości patronatem honorowym. Szczególne słowa podziękowania kieruję do księdza Tadeusza Ściebury proboszcza parafii Bąkowa Góra, za przygotowanie uroczystej Mszy świętej w intencji zamordowanych, oraz ks. dr. Kuliberdzie z Częstochowy za piękną homilię. Ksiądz Ściebura od wielu lat jest z nami na tych uroczystościach i zawsze daje nam tutaj obfitą posługę duchową.

Szanowni Państwo

Pierwsze, oficjalne uroczystości, tutaj przy grobie zamordowanych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego odbyły się dnia 9.V.1991 roku, a więc ponad 30 lat temu. Wtedy uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele w Bąkowej Górze, którą odprawił kapelan AK i KWP ks. Stanisław Piwowarski spowiednik zamordowanych. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli z kościoła… tutaj na cmentarz, do grobu zamordowanych, gdzie po raz pierwszy, ksiądz Piwowarski, który widział ich jako ostatni, żywych w UB-eckim więzieniu w Radomsku, opowiedział i opisał ich stan moralny, duchowy i fizyczny, którym parę godzin później w nocy z 9 na 10 maja 1946 roku w sposób okrutny odebrano życie. Mówił, że młodzi żołnierze KWP nie bali się śmierci, byli zdrowi, a pełną ufność pokładali w Bogu.

Od wielu lat, w rocznicę ich tragicznej śmierci, przybywamy z różnych stron Polski na ten cmentarz, z naszą pielgrzymką do Ich grobu, aby modlić się za Tych, którzy złożyli swoje młode życie w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Modlimy się, aby sprawiedliwy, dobry Bóg, miał Ich w szczególnej opiece. Myślę, że mimo różnych mogących być trudności, będziemy dalej, co roku, w tą rocznicę, przybywali tu do ich grobu; dopóki starczy nam sił.
Stając tu, przy ich grobie oddajemy Im najwyższy szacunek i uznanie, takie - jakie oddaje się Bohaterom Narodowym. Przed Nimi pochylamy nasze głowy, pochylają się sztandary, zapalamy znicze pamięci i składamy wiązanki kwiatów. Jednocześnie my, będąc tutaj, dajemy dziś świadectwo i przykład dla ludzi młodych, bo historię naszego Narodu trzeba im ciągle przekazywać, szczególnie tym uczącym się życia, młodym ludziom. Oni nie muszą teraz dokonywać takich wyborów jak musieli wtedy ci zamordowani bohaterowie, ale mamy mieć świadomość, że w dzisiejszych trudnych czasach, wszyscy musimy być wspólnotą Polaków, a nie kłócących się wrogów, bo, jak to wiemy z naszej historii, gdy Polacy są podzieleni, to z tego cieszą się tylko wrogowie Polski.

Można by się też zastanowić, czy działalność naszych wrogów była by możliwa bez udziału Polaków – ale tych Polaków z nazwy – nie z serca, tych Polaków obojętnych nie poczuwających się do odpowiedzialności za naszą Ojczyznę. Obojętność ta, jest przyzwoleniem na zło dla Polski. A to przecież jest nasza Ojczyzna – ta Polska!!

Szanowni Państwo

Przeżyjmy dzisiaj tą uroczystość w pokorze i zadumie nad losem zamordowanych naszych polskich bohaterów z ugrupowań podziemia niepodległościowego, którzy walcząc z komunistami oddali swoje młode życie za wolną i niepodległą Polskę. I oby już nigdy nie doszło w naszej Ojczyźnie do takiej tragedii, w jakiej Oni się wówczas znaleźli.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

Bąkowa Góra 18.V.2024

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak

Pozytywnie zakręceni - Robert Szala

portret użytkownika Admin

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.