Skip to main content

Etiopski przekaz o świętym Piłacie

portret użytkownika Z sieci

W czasie pielgrzymki do Etiopii dowiedziałem się, iż w kościele koptyjskim Piłat Poncjusz ma status świętego. Powoływano się przy tym na zapisy Ewangelii oraz na starożytny przekaz. Istotnie, z zapisów w Ewangelii św. Jana i św. Mateusza wynika, iż Piłat nie chciał śmierci Jezusa i stosował wiele wybiegów, by ocalić Jego życie. Miał nadzieję, że uspokoi emocje tłumu przewlekłością postępowania – skorzystał z pretekstu, że Jezus był Galilejczykiem – więc odesłał Go do Heroda jako władcy Galilei. Herod docenił uznanie swych kompetencji przez urzędnika rzymskiego i odesłał Oskarżonego. Po rozmowie z Jezusem Prokurator Judei, stwierdził, że nie widzi w Nim winy. Nacisk tłumu i arcykapłanów był jednak przemożny. Jednym z jego wybiegów było odwołanie się do zwyczaju pozwalającego wypuścić więźnia z okazji Świąt Paschy. Dał do wyboru ewidentnego bandytę i Proroka z Galilei. I tłum zażądał krwi Niewinnego. Spróbował kolejnego sposobu – łamiąc zwykłe procedury kazał ubiczować Jezusa w nadziei, że arcykapłani i towarzyszący im tłum zaspokoją się, gdy ujrzą zmasakrowanego, ale nadal żywego Podsądnego. Wielokrotnie powtarzał, że „nie widzi winy w tym Człowieku”. Gdy wreszcie szantażem zmuszony został do wydania wyroku - stwierdził, iż to nie on jest winny krwi Niewinnego i poparł swą wypowiedź publicznym dramatycznym gestem umycia rąk. Na złość arcykapłanom, wbrew ich protestom, kazał na tablicy na krzyżu umieścić napis „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”. Pozwolił Nikodemowi i Józefowi z Arymatei na przedwczesne zdjęcie Jego ciała z krzyża i pochowanie Go. To wiemy z Nowego Testamentu. Etiopowie ponadto twierdzili, że starożytny przekaz głosi, iż Piłat wstrząśnięty tą zbrodnią i uwierzywszy w Zmartwychwstanie, nawrócił się i został przez żonę wprowadzony do gminy chrześcijańskiej, a po kilku latach poniósł śmierć męczeńską za naszą świętą wiarę.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

21 marca 2023

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak