Skip to main content

Jacek Saryusz-Wolski JEST kompetentny

portret użytkownika Z sieci

Nie wiem, kto p. Jarosławowi Kaczyńskiemu doradza w kwestiach polityki względem UE, ale doradza nie najlepiej. Dotychczasowa polityka naszego rządu nie przynosi oczekiwanych (i obiecywanych) efektów. Jacka nikt słuchać nie chce, a jego rady są lekceważone, a nawet ośmieszane. Szkoda. Bo jest to najbardziej kompetentny w sprawach UE człowiek w Polsce. Zajmował się naukowo problematyką integracji na Zachodzie, gdy nawet jego szef uważał to za „marnowanie czasu”, kierował Biurem Integracji Europejskiej w kilku rządach „solidarnościowych”, był posłem do PE we wszystkich dotychczasowych kadencjach, zajmował wysoką pozycję w europejskiej chadecji, wielu polityków europejskich zna osobiście – więc należałoby go wysłuchać z większą uwagą. I nie pokpiwać z tego, co radzi.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

4 grudnia 2022

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak