Skip to main content

Instytut Myśli Schumana oddział w Piotrkowie Trybunalskim jak go widzę

portret użytkownika witold k
herbPT.svg.png

List do Przyjaciół LXV

Niezorientowanych informuję o dobrej, mocnej, merytorycznej pracy u podstaw realizowanych w IMS pod przewodnictwem profesora Zbigniewa Krysiaka. Uczestniczę na swoją miarę (do tej pory raczej obserwatora) w pracy IMS i jego jednego z dzieł PUNCS. Jestem absolwentem Uniwersytetu Schumana w jego pierwotnym dziele Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.

Odnosząc to historycznie do Piotrkowa Trybunalskiego mamy nowy odrodzony nowoczesny ruch DLP - przypomnę; duszpasterstwo ludzi pracy. Fenomen o którym nie pamiętamy nie widzimy jego owoców.

Słowo, w pierwszym rzędzie, kieruję do swoich przyjaciół, współpracowników; poniekąd także politycznych uczniów z tamtego czasu. Czasu polskiego przełomu. Jest pilna potrzeba przypomnienia o nas, o tamtym czasie, jako elementu polskiej sztafety do Wolności. My oparliśmy się na ojcach; ideowych, politycznych I i II Konspiracji. O nas ludziach solidarności 80’ mówią; sam to promuje III Konspiracja - ja taką realizowałem.

Widzę - widzimy potrzebę, jak nazywam IV Konspiracji; zespołu merytorycznej pracy łączącej wskazane pokolenia inicjatywy - cele.

Siebie w ewentualnym, już formalnym, piotrkowskim oddziale IMS widzę jako przedstawiciela Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji o/PT ZWTK o/PT To dlatego aby wskazać IMS jako wspólnotę wielu w jednym celu. Przypomnę główny kierunek rozwoju piotrkowskiego Marszu dla Rotmistrza.

Każda osoba indywidualna, środowisko poprzez przedstawicielstwo byłaby mile widziana w głównym wspólnym dziele - IMS o. PT a praca merytoryczna odbywałaby się w grupie tematycznej tutaj w części dla członków wspólnoty. Online na umówionej platformie. np. Meet.

witold k

4 listopada 2022

5
Ocena: 5 (9 głosów)
Twoja ocena: Brak