Skip to main content
portret użytkownika Z sieci

Rosyjska blokada eksportu ukraińskiego zboża i oleju jadalnego grozi głodem w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Północna Afryka i Bliski Wschód (a także Nigeria i kilka innych krajów położonych nieco bardziej na południe) mają ogromne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Gdyby zwiększyli do maksimum swoje dostawy na rynek światowy, ceny tych nośników energii spadłyby i Rosji zaczęłoby brakować środków na prowadzenie agresywnych działań wobec Ukrainy. Polityka USA w końcu lat 1989ych poprzez zwiększenie kosztów „wyścigu zbrojeń” przez nakłady na program „gwiezdnych wojen” oraz wspieranie powstańców afgańskich, dramatycznie zwiększyła potrzeby sowieckich finansów. W tymże czasie pod naciskiem USA kraje OPEC silnie zwiększyły podaż ropy. Jej cena spadła – a wraz z nią dewizowe wpływy ze sprzedaży ropy sowieckiej. I Związek Sowiecki pękł. Zagadka: dlaczego dziś tak trudno (dotąd jest to wręcz niemożliwe) powtórzyć tamten scenariusz?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

8 września 2022

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak