Skip to main content

Chyba czas przywrócić pobór i powołanie do służby wojskowej

portret użytkownika Z sieci
polska_flaga01.jpg

3 sierpnia 2008 roku, podczas uroczystej przysięgi wojskowej w Krakowie, ówczesny minister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, Bogdan Klich, ogłosił oficjalnie zaprzestanie przymusowego poboru do wojska. Zapowiedział również, że od października 2009 roku nie będzie już w koszarach żołnierzy służby zasadniczej – będzie tylko służba zawodowa. Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP została uchwalona przez Sejm 9 stycznia, a weszła w życie 11 lutego 2009 roku. Nie ma już powołań do pełnienia zasadniczej służby wojskowej, czyli obowiązkowych wcieleń do wojska. W szczególnym przypadku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów może wznowić pobór. Pobór ten nie będzie dotyczył osób przeniesionych już do rezerwy lub skreślonych z ewidencji. Jeśli zaś trzeba jakichś zmian ustawowych, by przywrócić zasadniczą służbę wojskową – to trzeba je przeprowadzić. Konieczne będzie zabezpieczenie przed powrotem takich patologii, jak niesławna „Fala”, czyli zwyczaj tolerowanego znęcania się starszych roczników nad nowo powołanymi.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

22 czerwca 2022

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak