Skip to main content

Pamięci „robotnika kultury”

3.jpg

"Tak się już dzieje, że nazwiska niektórych animatorów kultury nie schodzą ze szpalt gazet. Jest to rezultat oddawania sprawiedliwości ludziom niestrudzonym, pełnym inicjatywy, nowatorom w sferze kultury. Ale warto od czasu do czasu poszukać także tych cichych „robotników kultury”, nieraz niedostrzeganych. Oni, bywa, działają ofiarnie na co dzień utrwalają wartości kultury, choć jakby bez echa..." (Jerzy Kisson Jaszczyński, Zasługują na poznanie, [w:] „Tygodnik Piotrkowski”, 5 maja 1985 r.)

Grzegorz Bartosik urodził się 16 kwietnia 1954 r. w Radomsku. Był synem Franciszka i Filomeny z Potrzebowskich. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Gomunicach, którą kontynuował w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Po jej ukończeniu w 1969 r. rozpoczął naukę w tutejszym I LO im. Bolesława Chrobrego. We wczesnej młodości był dobrze zapowiadającym się kolarzem, którego aktywność sportowa, na skutek groźnego wypadku, ograniczyła się w późniejszym czasie jedynie do rekreacyjnych przejażdżek rowerowych. Był też zapalonym kibicem reprezentacji Polski w siatkówce. Po śmierci ojca, jako najmłodszy, a potem jako jedyny żyjący spośród braci, przez lata opiekował się swą matką, niejednokrotnie powtarzając, że „matka jest to istota, której jesteśmy wiecznymi dłużnikami”. Maturę zdał w 1973 r., a następnie do 1978 r. studiował na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia romańska oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył w 1993 r. uzyskując tytuł magistra pedagogiki kulturalno- oświatowej.

Zawodowo przez krótki czas związany był z II LO w Piotrkowie, gdzie pracował jako nauczyciel francuskiego. Od końca 1981 r. przez niemal całe życie zawodowe pracował w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uzyskał tytuł adiunkta. Był znawcą i miłośnikiem starych książek i literatury (zwłaszcza tej związanej z kulturą francuską, twórczością Lema i Kraszewskiego). Zajmował się prowadzeniem biblioteki zakładowej. Jako przewodnik muzealny, a następnie kierownik Działu oświatowego organizował liczne wydarzenia kulturalne, w tym nieprzerwanie przez ponad 35 lat kolejne edycje Dni Muzyki Kameralnej. Przez wiele lat współpracował z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, w ramach którego koordynował prace związane ze działalnością Studium Wiedzy o Regionie. Wiedzę w tym zakresie przekazywał zarówno w Muzeum jak i w szkołach Piotrkowa oraz w mniejszych ośrodkach w regionie. Współpracował przy edycji i wydawaniu wydawnictw muzealnych, a także opracowań z zakresu historii Piotrkowa. Na potrzeby publikacji Kazimierza Głowackiego poświęconych piotrkowskiej Farze oraz kościołom Norbertanów w Witowie i Jezuitów w Piotrkowie, a także kolejnych edycji przewodników po Piotrkowie Trybunalskim opracowanych przez Stanisława Marcina Gąsiora, Jarosława Orżyńskiego i Mirosława Ratajskiego, Grzegorz Bartosik wykonał tłumaczenia abstraktów na język francuski. Publikował artykuły z zakresu działalności oświatowej poświęcone m.in. wzajemnym relacjom Muzeum ze szkołami i placówkami oświatowymi. W formie nagrań audio dokumentował liczne wydarzenia organizowane przez Muzeum. Przez wiele lat współpracował także z piotrkowskimi świetlicami środowiskowymi i Oratorium św. Antoniego w Piotrkowie.

Prywatnie pozostawał miłośnikiem muzyki rokowej. Wykazywał liczne zainteresowania kolekcjonerskie m.in. z zakresu numizmatyki, czy filatelistyki. Był birofilem, bibliofilem i kolekcjonerem zegarków, a swoje zbiory pokazywał wielokrotnie na wystawach czasowych. Był stałym bywalcem Piotrkowskiej Giełdy Staroci. Jednak, jak żartobliwie mawiał, najbardziej cenił zbieranie doświadczeń, które przelewał na papier w formie fraszek lub krótkich form literackich zaskakujących odbiorcę zakończeniem lub ciętą ripostą. 30 maja 2016 r. podczas koncertu podsumowującego Piotrkowskie Dni Kultury, znalazł się w gronie osób, które otrzymały wyróżnienia za aktywną działalność na rzecz piotrkowskiej kultury. Grzegorz Bartosik odebrał z rąk prezydenta Piotrkowa nagrodę za pracę związaną z rozwojem kultury.

W 2019 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego i przepracowaniu w Muzeum 37 lat, zakończył pracę zawodową. Nadal jednak utrzymywał żywe kontakty koleżeńskie z piotrkowskimi muzealnikami. Czas wolny poświęcał porządkowaniu swoich zbiorów, spisywaniu anegdot muzealnych oraz takim pasjom jak brydż, działka i kultura francuska. Z entuzjazmem planował kolejny wyjazd do Francji i zwiedzanie Luwru. Niestety ciężka choroba zniweczyła te zamierzenia.

Grzegorz Bartosik zmarł 25 maja 2022 r. w wieku 68 lat. Pochowany został w rodzinnym grobie na starym cmentarzu rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim.

Paweł

8 czerwca 2022

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak