Skip to main content

Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”

portret użytkownika Jacek Krawczyński
logoKSE.jpg

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret” wyraża stanowczy protest i potępia zbrodnicze działania Federacji Rosyjskiej wymierzone w niezależność i suwerenność Ukrainy. W szczególności apelujemy do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina o opamiętanie się i wyprowadzenie wojsk rosyjskich z terytorium niepodległej Ukrainy. Atak militarny Rosji na Ukrainę burzy ład i pokój w Europie, a imperialna polityka Rosji jest śmiertelnym zagrożeniem dla pokoju na świecie. Ukraina jest państwem suwerennym i niepodległym, a Naród Ukraiński ma prawo do samostanowienia i decydowania o swojej przyszłości.

Kierujemy do naszych przyjaciół Ukraińców słowa solidarności i wsparcia. Tak jak od wielu lat Wspólnota Duszpasterska Energetyków Polskich wspiera duchowo i materialnie mieszkańców Ukrainy, tak w tej tragicznej, wojennej sytuacji deklarujemy pomoc finansową oraz modlitwę o pokój, o zaprzestanie agresji militarnej i rozlewu krwi.

Zgodnie z prośbą Papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski będziemy się modlić o pokój w szczególności w okresie Wielkiego Postu. Zwracamy się w modlitwie do Boga za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Patrona Ukrainy i św. Maksymiliana Patrona Energetyków Polskich.

Ks. Kan. dr Sławomir Zyga - Krajowy Duszpasterz Energetyków

Dawid Zieminski - Przewodniczący Zarządu Krajowego KSE NAZARET

2 marca 2022

5
Ocena: 5 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak

Zarząd Krajowy przekazał darowiznę w kwocie 5000 zł

5

Informuję przy tym, iż 01.03.2022 r. Zarząd Krajowy przekazał darowiznę w kwocie 5000 zł na rzecz pomocy potrzebującym na Ukrainie przez pośrednictwo ks. dr Jacka Waligóry.

Zachęcamy również do osobistego, materialnego wsparcia ks. Jacka, który organizuje pomoc m.in. dla dzieci specjalnej troski w Jezupolu, które zostały ewakuowane z domu dziecka z Krematorska.

Z pewnością wspieracie zbiórki ogólnopolskie i lokalne, natomiast jeżeli ktoś będzie chętny wspomóc wspomniane działania przesyłam nr konta do przelewu:

ks. Jacek Waligóra

69 1050 1315 1000 0001 0477 9376

W tym trudnym czasie módlmy się wspólnie o pokój na świecie!

Serdecznie Was pozdrawiam,

Dawid Ziemiński

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.