Skip to main content

Zagłada więźniów "Obozu Cygańskiego"

portret użytkownika Z sieci

Wczoraj przypadała 80 Rocznica likwidacji więźniów tzw. „Obozu Cygańskiego” zorganizowanego przez administrację niemiecką na terenie Litzmannstadt Ghetto. Z tej okazji łódzki oddział IPN we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Centrum Dialogu im. Marka Edelman zorganizował Obchody upamiętniające Ofiary tej zbrodni niemieckiej oraz Wystawę pt. „Zagłada Romów u Sinti w Europie”. Wystawa plenerowa na terenie Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Centrum Dialogu będzie czynna do końca stycznia. Pamięć o tym Obozie i o Ofiarach przywrócona została dopiero za mojej kadencji jako Prezydenta Miasta. Wtedy zagospodarowany został jako Miejsce Pamięci budynek tzw. Starej Kuźni znajdujący się kiedyś na terenie Obozu, wmurowana została Tablica i teren został uporządkowany. Współudział w kosztach tego przedsięwzięcia miała Ambasada Austrii. Więźniowie pochodzili z obszaru Burgerlandu na terenach przygranicznych austro-węgierskich. Ich pobyt trwał bardzo krótko – zaledwie kilkanaście tygodni. Zaczęli zapadać na tyfus i władze niemieckie podjęły decyzje o likwidacji Obozu poprzez wymordowanie więźniów.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

13 stycznia 2022

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak