Skip to main content

Chyba rzeczywiście IQ się obniża

portret użytkownika Z sieci

Całkiem niedawno opublikowano badania nad poziomem inteligencji w Europie. Niestety, i w całej Europie i w Polsce uległ on obniżeniu. Szokujące stwierdzenie. Ale trudno je zakwestionować, gdy słyszy się wypowiedzi „elity naszego Narodu”. Przywódca największej partii opozycyjnej, b.Premier, człowiek z wielkim doświadczeniem międzynarodowym stwierdza, iż granic Polski trzeba bronić, ale trzeba dostarczać pomocy humanitarnej uchodźcom koczującym po białoruskiej strony granicy bezpośrednio – poprzez linię graniczną. I najlepiej, żeby zrobił to „jakiś biskup”. Poseł największej formacji opozycyjnej także wypowiada się, że granicy oczywiście trzeba bronić, ale pomocy humanitarnej powinni udzielać polscy funkcjonariusze Straży Granicznej. Nie przyjmował do wiadomości, że już od kilku dni na przejściu granicznym oczekuje polska ciężarówka z pomocą humanitarną. I władze białoruskie ją tam blokują. Obydwaj Dostojni Panowie (oraz wielu ich zwolenników i naśladowców) nie uwzględniają banalnie prostych faktów:

Po pierwsze – jedynym legalnym miejscem przekraczania granicy są uzgodnione z sąsiednim państwem „punkty graniczne”. I wolno je przekraczać tylko za zgodą kraju przyjmującego. Przekroczenie w każdym innym punkcie jest wtargnięciem i winny może trafić do więzienia. Wolno też użyć broni, jeśli nie zatrzyma się na wezwanie Straży Granicznej państwa, na terenie którego znalazł się nielegalne.

Po drugie – przekroczenie granicy przez uzbrojonego i umundurowanego funkcjonariusza obcego państwa jest wtargnięciem i może być potraktowane jako agresja

Po trzecie – przerzucenie czegoś przez granicę jest przemytem. Może się spotkać z retorsją kraju, na teren którego przerzucono pakunek.

Po czwarte – A co, jeśli w przerzucanym przez polskiego „performersa” znalazłby się ładunek wybuchowy. Lepiej o tym nawet nie myśleć

Po piąte – A co, jeśli nasz są sąsiad przygotuje uzgodnioną ze swym agentem (lub „pożytecznym idiotą”) „ustawkę”: Idiota wrzuci paczkę w uzgodnionym czasie i miejscu, a agenci białoruscy odpalą tam przygotowaną minę. A następnie oskarżą Polskę o atak zbrojny na swoje terytorium.

Jeśli wybitni przywódcy części naszego Narodu (i jego demokratycznie wybrani przedstawiciele) tego nie rozumieją, to rzeczywiście trzeba przyznać, że poziom IQ wśród polskich elit (zwłaszcza ich części) obniżył się dość gwałtownie.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

10 września 2021

5
Ocena: 5 (3 głosów)
Twoja ocena: Brak