Skip to main content

Rocznica Chrztu Polski

portret użytkownika Z sieci
jan matejko_0.jpg

Wczoraj, 14.kwietnia 2021 minęła 1055 Rocznica Chrztu Polski. 22.lutego 2019r. Sejm RP ustawą ustanowił dzień 14.kwietnia Świętem Państwowym. Znaczenie tego wydarzenia sprzed ponad 1000 lat jest ogromne, a jego skutki nadal trwają. Nie tylko dlatego (choć przede wszystkim dlatego), że nasi przodkowie odrzucili wiarę w pogańskich bożków i przyjęli wiarę w prawdziwego Boga. Ważne było także to, że uznaliśmy za swoją kulturę Europy Zachodniej. Nasze prawo odtąd za punkt odniesienia przyjmuje normy prawa rzymskiego, na nasza kultura znalazła się pod silnym wpływem dziedzictwa grecko-rzymskiego. Dziś każdy student prawa uczy się sformułowanych w j.łacińskim podstawowych zasad prawa – tego, że „prawo wstecz nie działa” i „że nie ma przestępstwa tam, gdzie nie ma normy prawnej zakazującej danego czynu” oraz wielu innych. Dziwimy się nieustannie, że Rosja dotrzymywała umów tylko wtedy, gdy jej to było wygodne, bo w naszym kręgu cywilizacji uważa się, iż „pacta sunt servanta” (umów należy dotrzymywać). Fakt, że przyjęliśmy chrzest w Kościele rzymsko-katolickim owocował także tym, że nasz alfabet oparty jest na łacińskim. Wiele słów w naszym języku ma „łacińskie pochodzenie”. W tym też języku powstały pierwsze dzieła literatury polskiej. Z Zachodniej Europy trafiały do nas style architektury – romański, gotycki, renesans, barok, rokoko… To jeszcze nie wszystkie konsekwencje tamtego wiekopomnego wydarzenia z r.966.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

15kwietnia 2021

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak