Skip to main content

Może mamy Czechy za co przepraszać – ale oni nas też

portret użytkownika Z sieci

Od czasu do czasu ten czy inny polityk publicznie przeprasza za nasze Polaków winy wobec narodów ówczesnego państwa Czechów i Słowaków. Pierwszą naszą winą ma być aneksja Zaolzia w r. 1938, drugą udział w tłumieniu „praskiej wiosny 1968 roku”. W pierwszym przypadku haniebne ma być to, że wykorzystaliśmy zabór części ziem Czechosłowacji przez wojska III Rzeszy Niemieckiej w 1938, w drugim – udział w sowieckiej operacji skierowanej przeciw wolnościowym aspiracjom naszego południowego sąsiada. O ile w drugim przypadku niewątpliwie wystąpiliśmy wśród wojsk niewolników sowieckich i gdyby w Polsce odbyła się „Komunistyczna Norymberga”, niewątpliwie ustalono by w jej trakcie winy Władysława Gomułki (i ew. innych członków ówczesnego politbiura rządzącego naszym krajem) oraz gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Nie widzę powodu do przepraszania za rok 1938. Aneksja Części Czechosłowacji przez Niemcy odbyła się na podstawie międzynarodowego układu zawartego w Monachium. Układ ten został zawarty przy udziale zachodnich państw demokratycznych – Anglii i Francji. Układ monachijski przewidywał ponadto zwołanie nowej konferencji międzynarodowej w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Polską i Czechosłowacją o część Śląska Cieszyńskiego zwanego Zaolziem. Konferencja taka nie doszła jednak do skutku. Polska wykorzystała osamotnienie oraz dramatyczną sytuację polityczną Czechosłowacji i w dniu podpisania układu, przy wystosowaniu noty dyplomatycznej, zażądała od rządu tego kraju pokojowego przekazania Zaolzia, zamieszkiwanego w większości przez ludność polską. Należy przypomnieć, że Czechosłowacja dokonała zbrojnego zaboru tych ziem, w większości zamieszkałych przez ludność polską, wywołując w styczniu 1920 r., wojnę z Polską w czasie, gdy my toczyliśmy śmiertelną wojnę obronną z Bolszewią. 2 października 1938 roku Zaolzie zostało włączone do Polski. Dokonało się odzyskanie przez Polskę etnicznie polskich ziem Śląska Cieszyńskiego. Chętnych do przepraszania warto zapytać: czym gorsze jest wykorzystanie przez nas agresji niemieckiej na Czechosłowację dla odzyskania ziem zabranych nam w czasie agresji sowieckiej na Polskę, od wykorzystania przez naszego sąsiada najazdu Sowietów na nasz kraj?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

7 stycznia 2021

4.75
Ocena: 4.8 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak