Skip to main content

Kto ma finansować policję?

portret użytkownika Z sieci

Problem pojawił się kilka dni temu, gdy Prezydent m.Stołecznego Warszawy stwierdził, iż rozważa cofnięcie funduszów przeznaczonych na potrzeby policji. Odpowiedź na pytanie postawione w tytule tej notatki wydaje się łatwa: policja jest państwowa, jej zwierzchnikiem w imieniu rządu jest minister spraw wewnętrznych. Zatem policja powinna być finansowana z budżetu państwa. Z własnych doświadczeń, jako Prezydenta Miasta pamiętam, że władza centralna tak dalece skąpiła na policję, że w Łodzi likwidowane były posterunki, a nawet komendy dzielnicowe. Z budżetu miasta dofinansowywałem zakup samochodów i sprzętu, a nawet posiłki dla studentów szkoły policyjnej. Strażników miejskich trzeba było kierować do udziału we wspólnych z policją patroli ulicznych. Kilkaset etatów pozostawało nieobsadzonych. Mam nadzieję, że to się zmieniło. Przedwojenny starosta był zwierzchnikiem policji na terenie powiatu – ale wówczas starosta był „rządowy”, a nie „samorządowy”. Na początku lat 2000. władza centralna zlikwidowała ostatnie wątłe uzależnienie, mianowicie realny wpływ na nominację Komendanta Miejskiego (Powiatowego). Prezydent Miasta, choć jest starostą, nie ma wpływu na policję. Owszem, ryzykuje, że policja „z oszczędności” zawiesi niektóre ze swych funkcji, bo zlikwiduje kila placówek na terenie miasta. Prezydent Warszawy musi to rozważyć. A Rząd RP musi rozważyć, czy policja powinna być uzależniona od pieniędzy samorządowych. Bo „sługa dwóch panów” – jak wiadomo – żadnemu nie służy dobrze.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

2 grudnia 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak