Skip to main content
portret użytkownika Jacek Łukasik

Rzekoma świeckość państw zachodnich to mit. Obowiązuje w nich specyficzna świecka religia – religia Holocaustu, wyjątkowo agresywna i nietolerancyjna jak wszystkie świeckie religie (kult Rozumu, a później kult Istoty Najwyższej podczas rewolucji (anty)francuskiej, bolszewizm, nazizm, demoliberalizm, feminizm, dzisiejszy laicyzm we Francji itp._. Jest to religia Holocaustu.

Dlaczego zarzuciłem jej agresję i nietolerancję? Każdy z polityków w szeroko rozumianej cywilizacji zachodniej naraziłby się na pewną śmierć cywilną, gdyby odmówił wzięcia udziału w jej obrzędach lub zakwestionował jej dogmaty. Stąd np. prezydent Andrzej Duda nie wspomniał o tym, iż o obóz w Oświęcimiu Niemcy założyli dla Polaków. Dlaczego tak się stało? Właśnie ze względu na główny dogmat rzeczonej religii, stwierdzający, że w Oświęcimiu ginęli wyłącznie Żydzi. W oczywisty sposób mija się to z prawdą. Niestety, deprecjonuje to Polaków oraz inne nieżydowskie ofiary Auschwitz.

Najgorsze jest jednak to, że religia ta de facto niweczy wolność badań naukowych. Bo jak nazwać pojęcie „kłamstwa oświęcimskiego”, które przewiduje sankcje prawne za kwestionowanie oficjalnej liczby 6.000 000 ofiar Holocaustu? Religia ta nie cofa się przed krwawymi ofiarami z ludzi (vide casus doktora Dariusza Ratajczaka) co jednoznacznie potwierdza jej demoniczny i barbarzyński charakter. W Polsce jej najgorliwszymi i najzacieklejszymi misjonarzami są dziennikarze i całe środowisko „GóWno prawda”.

Jest pod pewnym względem bardziej nietolerancyjna niż pogańska władza rzymska wobec pierwszych chrześcijan. Tam wystarczyło wystaranie się o fałszywe zaświadczenie o czynnym udziale w oficjalnym kulcie pogańskim. Tu koniecznie trzeba z uśmiechem uczestniczyć w jej (religii Holocaustu obrzędach). Jednocześnie w jej imię wygnano karmelitanki z Oświęcimia (niestety polska hierarchia kościelna nie stanęła tu absolutnie na wysokości zadania – biskupi powinni bronić sióstr jak lwy!) walczono z papieskim krzyżem, co bezczelniejsi amerykańscy Żydzi żądają burzenia kościołów katolickich w Brzezince i Oświęcimiu/ Cóż za świetlany przykład tolerancji?

Jaka na to rada? Bardzo prosta. Przypomnieć sobie treść I Przykazania Bożego i odmówić wszelkiego udziału w obrzędach samozwańczej świeckiej religii.

Jacek

24 marca 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak

Holocaust

portret użytkownika witold k

Holocaust - ofiara całopalna, ofiara w całości. To po pierwsze. Żydzi to bardzo tępa skrajnie szowinistyczna nacja z pewną przyrodzoną zdolnością. Zdolnością poszukiwania i podporządkowywania sobie Goj. U nas na ten przykład podaję Maniutkowanię. Marian Błaszczyński: raczej chrzczony był kropidłem nie scyzorykiem a jednak zdolności ma.

Rzecz nie tyle w tym, że żydzi wprowadzają rzeczowniki, przymiotniki - kradną je i podporządkują swojej polityce. W tym, że Goje sami z siebie a wiec poza żydowską bezpieką robią mokrą robotę za Żyda czy jego Goja.

Zwrócę tu uwagę na fakt, że politycy, przywódcy (parobki masonerii) używając pojęcia całopalenia a po to aby nie narazić się wierchuszce, od której zależą w istocie, o ironio, robią robotę chrześcijańską. Odsysając się w całości - Żyd głupi myśli, że jemu a to samemu Bogu Wszechmogącemu.

Żyd to zauważa, i bardzo proszę w tym roku w Izraelu jego placówce pod Majdankiem rzeczownika Holocaust używali jedynie partyjni zadymiarze, Żydzi religijni; to co się z nimi działo II WŚ nazywali Szoah

Nie należy używać samego słowa Holocaust, koniecznie przedsiębiorstwo holocaust, które jak widać podlega likwidacji.

Opcje wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zapisz ustawienia" by wprowadzić zmiany.