Skip to main content

Rzeź Niewiniątek w Betlejem i Ain Karem

portret użytkownika Z sieci

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. [Mt 2:12] Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym dowiedział się od Mędrców. 17. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: 18. Krzyk usłyszano w Rama, Płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci I nie chce utulić się w żalu, Bo ich już nie ma.[Mt 2:16-18]

Herod uznał, że Mędrcy go oszukali. Tym bardziej czuł się zaniepokojony: gdzieś w Betlejem lub w okolicy narodził się „król żydowski”. Herod miał świadomość, iż jego tytuł do tronu w Jerozolimie jest bardzo wątpliwy i że zawdzięcza go swej usłużności wobec okupanta – wobec Rzymian. Historia informuje, iż jako szczególne zagrożenie dla swojej pozycji traktował zarówno potomków dawnych dynastii kapłańskich i królewskich Izraela (Judei) jak i członków własnej rodziny. Jednych i drugich „prewencyjnie” mordował. Cesarz Rzymu na wieść o wymordowaniu synów Heroda stwierdził, że „wolałby być wieprzem niż synem Heroda”. Istotnie, Herod (przynajmniej na terenie Palestyny) nie jadał mięsa wieprzowego, by nie gorszyć Żydów – więc świń nie zabijał.

Gdy stwierdził, że Mędrcy nie spełnili jego oczekiwań co do wskazania miejsca pobytu „przyszłego króla Izraela” postanowił rozwiązać problem „po swojemu”. Stwierdził, iż „Pretendent do jego tronu” ma zapewne ok. 1 roku, więc „dla pewności” kazał wymordować wszystkich żydowskich chłopców w wieku do 2 lat na terenie Betlejem i terenach przyległych. W podziemiach Bazyliki Narodzenia znajduje się kaplica poświęcona owym Niewinnym Ofiarom tyrana, a na ponadto terenie Betlejem mieści się Grota Mleczna – pierwsze miejsce postoju Świętej Rodziny w Jej drodze na emigrację do Egiptu po ostrzeżeniu Józefa przez Anioła. W innej miejscowości w Judei, położonej również w pobliżu Jerozolimy, w Ain Karem, cudem uniknął śmierci Jan Chrzciciel – o niecały rok starszy od Jezusa. W kościele Nawiedzenia w tej miejscowości prezentowany jest kamień z naturalnym wgłębieniem, które kształtem przypomina małe dziecko. Pobożna legenda głosi, iż za tym kamieniem św. Elżbieta ukryła przed siepaczami Heroda swojego synka – późniejszego Jana Chrzciciela. Herod wymordował dzieci w tych rejonach, gdzie wg ustaleń Kapłanów Świątyni i Uczonych w Piśmie mógł przebywać narodzony niedawno „król żydowski”. Skutku nie osiągnął. Do historii i legendy przeszedł jako arcyzbrodniarz.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

6 stycznia 2020

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak