Skip to main content

Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018r.

Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018r.
W dniu 29.05.2019r na VIII sesji Rady Miasta będzie rozpatrywany Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego . Zgodnie z z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506). mieszkańcy naszego miasta mogą zabierać głos. Warunkiem uczestniczenia w debacie przez mieszkańca jest złożenie pisemnego wniosku popartego podpisami co najmniej 50 osób. Link do pobrania wniosku: http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zgloszeniewzor-1557823787.pdf
Zgłoszenie z listą poparcia (oryginał) należy złożyć osobiście najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r., do godziny 15.30 w Biurze Rady Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, pok. 108.
Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok opublikowany jest na stronie : http://www.m.rada.piotrkow.pl/content/files/raportostaniemiasta-15578297...

5
Ocena: 5 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze: