Skip to main content

Mural w piotrkowskiej elektrowni

portret użytkownika witold k
pge.gif

z naszego archiwum

2019 rok (styczeń) rocznica reaktywacji działalności polskiej Solidarności. Tej pod domeną Związku Zawodowego, ale także najszerzej rozumianego polskiego Sierpnia ’80. Wydarzenia 1980 roku, które zabrały tradycje II RP, oporu lat PRL, kierowały się w przyszłość na wzór najlepszych osiągnięć i tradycji II RP.

Energetyka w tym pierwsza w naszym rejonie Elektrownia Piotrków wpisywała się w najlepsze karty naszej narodowej siły, choć wewnętrznie poróżnionej to konsekwentnej w osiąganiu celów. Wartość, która funkcjonuje do dziś wśród piotrkowian, którą na co dzień słychać pod bon motem „Elektrownia Piotrków” i która już nic nie ma z elektrowni - jest w swej istocie wyrażeniem nawiązującym do konsekwencji w dążeniu do nowoczesności, do rozwoju do trudnej merytorycznej pracy ówczesnych władz administracyjnych i gospodarczych. Tak było w całej II RP, tak jest dziś.

Osiągnięcia lat osiemdziesiątych naszego piotrkowskiego środowiska nie byłyby możliwe bez nawiązania przez ówczesnych liderów opozycji do tradycji i historii. Tradycji II RP z jednej strony i Polskiego Państwa Podziemnego z drugiej. Owoc naszej ówczesnej pracy to pierwsza w kraju KZ NSZZ „S” – 14.01.1989r. Pomysły, plany podjęte działania w spr. przyszłości polskiej energetyki, którymi zajmowaliśmy się w podziemiu, wyprzedzały wtedy nawet te nasze współczesne osiągnięcia - PGE. Wszystko to pokrótce wskazane można by było pokazać np. w formie graficznej, a jest ku temu okazja.

Budynek piotrkowskiej elektrowni przechodzi gruntowne odnowienie: jest odwilgacany. Do budynku przenosi się dyspozycja, której pracownicy oczekują zlikwidowania złego widoku w kierunku kolejowego nasypu, z którego niegdyś dostarczano do elektrowni węgiel. Ogrodzenie ma być odnowione i pomalowane w formie wychodzącej ponad zwykły płot. Budynek już jest okalany betonowym brukiem. Proponujemy, aby wskazana strona zachodnia, ta przed nasypem odgrodzona betonowym ogrodzeniem, w ramach jego koniecznego odnowienia była wyposażona w mural. Mural, w którym pokażemy naszą polską drogę do wolności, że tak powiem patetycznie, a w której wykażemy nasze narodowe energetyczne polskie formy pracy, nadziei, przyszłości.

Jeśli można, chciałbym uczestniczyć w tworzeniu przekazu Murala.

witold k: pierwszy w kraju po 1989r. szef KZ NSZZ „S” w energetyce.

12 lutego 2019

Powiązanie

5
Ocena: 5 (23 głosów)
Twoja ocena: Brak