Skip to main content

Z sieci - blog

W tym miejscu świata każdy mężczyzna powinien umieć strzelać

portret użytkownika Z sieci

W tym miejscu świata każdy mężczyzna powinien umieć strzelać – to nie ulega wątpliwości. W takim szczególnym miejscu przyszło nam żyć. Jesteśmy najmniej uzbrojonym i najmniej przeszkolonym krajem w Europie. No może wyprzedza nas w tym względzie Watykan. A i to jest niepewne. Wszak obywatelami Watykanu są nie tylko duchowni, ale także gwardziści. I proporcja uzbrojonych do nieuzbrojonych może być nawet wyższa niż w Polsce. Polska graniczy z Rosją i z uzależnioną od niej Białorusią.

Nie bądźmy pewni tych pieniędzy z Unii

portret użytkownika Z sieci
logo unia.jpg

Po raz kolejny słyszymy, że Komisja Europejska już-już będzie nam wypłacała przyznane środki w ramach KPO. Pierwszy raz usłyszeliśmy to, po tamtej Radzie Unii, na której szefowie rządów zatwierdzili program, a pani Przewodnicząca KE zapewnić miała naszego p. Premiera, że tzw. „warunkowość” dotyczyć będzie gospodarowania tymi środkami. Potem się okazało, że jednak chodzi o co innego. Potem kilkakroć słyszeliśmy, że już-już. I politycy partii rządzącej i oddani im komentatorzy pokpiwali z „Rudego”, że bez jego łaski i pomocy mamy to, co nam się należy. A potem znowu nic.

Kilka uwag na marginesie wyników Konkursu Eurowizji

portret użytkownika Z sieci

1. Zanim jeszcze Konkurs się zaczął i zanim poznano wykonawców wielu moich znajomych gotowych było się zakładać, że wygrają Ukraińcy. Od czasu zwycięstwa transwestyty zwanego Conchita Wurst (muszelka-kiełbasa – pseudonim o wyraźnych odniesieniach seksualnych) nawet dla niedowidzących i niedosłyszących stało się jasne, że I Miejsce jest zarezerwowane dla wskazań politycznych. Tym razem wskazano na Ukrainę. Tak decyduje „dostojne jury” i zorganizowana część publiczności.

W USA najważniejszym wskaźnikiem koniunktury jest stopa bezrobocia. Polska ma sukces.

portret użytkownika Z sieci

USA przeżyły wielką traumę Wielkiej Depresji lat 30. XX wieku. W kraju „wielkich możliwości” i „pracy dla wszystkich, którzy mogli i chcieli pracować – praca czekała” nagły wzrost bezrobocia był szokiem. Dotknęło ono najbardziej pracowitych Amerykanów „sól ziemi”. Laureat Nagrody Nobla John Steinbeck uwiecznił ten dramat w powieści „Grona gniewu”. Opisali go historycy, ekonomiści i politycy. Po wojnie, w 1948, przyjęto Ustawę o Zatrudnieniu. Zobowiązuje ona Prezydenta do przedstawiania co roku Raportu Ekonomicznego.

Kompetentne oceny i niepoważne pomówienia

portret użytkownika Z sieci

Na Narodowym Banku Polskim spoczywa współodpowiedzialność z stan polskiej gospodarki. W związku ze zbliżającymi się terminami głosowań nad ewentualnym ponowieniem kadencji Adama Glapińskiego na stanowisku Prezesa NBP rozlegają się głosy różnego rodzaju krytyków jego polityki. Są one bezpodstawne i w sumie – żałosne. Obiektywne oceny wymagają uczciwego odniesienia się do porównań z sytuacją innych krajów oraz do ocen niezależnych instytucji międzynarodowych. W pierwszej kategorii porównań Polska wypada co najmniej nieźle. Inflacja w Polsce nie jest bynajmniej najwyższa Europie.

Po pierwsze – nie szkodzić

portret użytkownika Z sieci

Tworzy się „nieświęta koalicja” atakująca Adama Glapińskiego ubiegającego się o II kadencję na stanowisku Prezesa NBP. Atakują go liberałowie i atakują go postkomuniści. Liberałowie uważają, że powinien o wiele wcześniej i o wiele ostrzej podnieść stopy procentowe. Twierdzą, że to byłaby skuteczna broń przeciw inflacji. Nie przyjmują do wiadomości, że minione miesiące obfitowały w nieprzewidywalne zdarzenia w sferze pozaekonomicznej, ale mające gospodarcze skutki.

Kilka pytań do p. Jarosława Gowina

portret użytkownika Z sieci

Pan Jarosław Gowin wyraził swoją negatywną opinię o prezesie NBP Adamie Glapińskim, zarzucając mu, iż „nie przewidział inflacji” i jej „nie stłumił”. Spróbuję w kilku krótkich odcinkach odnieść się do tych zarzutów. Dziś odcinek 1. Nie ulega wątpliwości, iż ostatnie zaostrzenie inflacji wynika z wojny – z agresji Rosji na Ukrainę i z sankcji nałożonych na Rosję. A także z polityki energetycznej Rosji rozpoczętej i wdrożonej kilkanaście miesięcy temu. Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na rynkach światowych poszybowały w górę. Czy moglibyśmy się choć trochę ochronić? Tak.

Dziś wspominam śp. Kard. Józefa Glempa

portret użytkownika Z sieci

Wiekopomną zasługą kard. Józefa Glempa ostatniego Wielkiego Prymasa Polski łączącego tytuł honorowy z przewodnictwem Rady Episkopatu Polski oraz Arcybiskupstwo Gniezna z Arcybiskupstwem Warszawy i wyposażonego w specjalne prerogatywy przyznane przez Ojca Św. było (jest) doprowadzenie do realizacji zobowiązań Wielkiego Sejmu Czteroletniego odnośnie wzniesienia Świątyni Opatrzności Bożej. Wielokrotnie podejmowano próby zrealizowania tamtego zobowiązania. Najpierw realizację przerwało wkroczenie wojsk rosyjskich.

Rzeczy ważne i ważniejsze

portret użytkownika Z sieci

W naszym Parlamencie trudno jest osiągnąć zgodę, by wydatki na obronność finansować „pozabudżetowo”. Przeciwnicy argumentują, że oznacza to niekontrolowany wzrost deficytu i długu w finansach publicznych Polski. To prawda. Takie ryzyko rzeczywiście istnieje. Ale warto się zastanowić: ile będą warte takie zmartwienia, gdy Rosjanie przyjdą „wyzwalać Polskę?” Że jest NATO i art. 5? Owszem, ale uruchomienie go wymaga czasu. Trzeba założyć, że przez jakieś 2 tygodnie musielibyśmy bronić się sami. Dobrze by było, byśmy mieli czym.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

21 kwietnia 2022

Kościół powinien się dostosowywać?!

portret użytkownika Z sieci

Gdy słyszę, albo czytam, że Kościół powinien „iść z duchem czasów” i „dostosowywać się do oczekiwań społecznych” – mam ogromne wątpliwości. Gdyby decyzję o „dostosowaniu się” podjęli Apostołowie, to Chrystus dla żydów stałby się „prorokiem”, a dla ówczesnych pogan – mógłby być jednym z bogów i nawet „synem Jowisza”. Miałby swoje miejsce w rzymskim panteonie i nikt nie musiałby oddawać życia za odmowę boskiej czci dla bożków. A Ewangelie weszłyby w skład „mitologii rzymskiej”. Kim wtedy bylibyśmy?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

20 kwietnia 2022

Przypominam Marka Edelmana

portret użytkownika Z sieci

Dziś Rocznica Powstania wybuchu Powstania. Pojawiło się wiele publikacji na ten temat. Ja chciałbym przypomnieć postać Marka Edelmana, Bohatera tego Powstania, a mego bardzo trudnego Przyjaciela. W młodości Należał do młodzieżówki BUNDu a po osiągnieciu pełnoletności do BUNDu, czyli do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego. Była to partia socjalistyczna, współpracująca z PPS, niechętna komunistom. Powiedział mi kiedyś, ż BUND ogłosił oświadczenie protestujące przeciw wkroczeniu Armii Sowieckiej do Polski w 1939 r.

Urodziny Ojca św. Benedykta XVI

portret użytkownika Z sieci

Dziś Ojciec św. Benedykt XVI, nasz emerytowany papież, obchodzi dziś w Wielką Sobotę AD 2022 swe 95 urodziny. Tak się zdarzyło, że dniem jego urodzin przed niemal stuleciem również była Wielka Sobota. Życzę Mu wszelkich błogosławieństw Bożych. Gdy sprawował swą posługę nie przypuszczałem, że tak bardzo będę za nim tęsknił. Jego nauki były jasne i proste – choć formułowane z oczywistymi oznakami wielkiej erudycji. Nie musiałem następnego dnia po jego wypowiedzi szukać oficjalnych wyjaśnień „co papież miał na myśli, gdy powiedział to, co powiedział”. Nie kwestionuję pontyfikatu Ojca św.

Rudy się mści?

portret użytkownika Z sieci

Co jakiś czas słyszymy, że Unia niedługo przeleje nam należne środki. Co jakiś czas Rudy mówi, że pojedzie do Brukseli i załatwi. Wtedy go obśmiewają, że chce się włączyć w sprawę już załatwioną. Tymczasem zamiast pieniędzy mamy w Unii kolejną debatę o praworządności w Polsce z inicjatywy kolegów Rudego i w ramach walki z „polskim putinizmem” następuje kolejny impas w Komisji Europejskiej. Ktoś kiedyś powiedział, że Rudy jest mściwy…

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

11 kwietnia 2022

Zmarł Ludwik Dorn

portret użytkownika Z sieci
dorn.jfif

Zmarł Ludwik Dorn. Jeden z najwybitniejszych polityków w antyPRLowskiej opozycji i w III RP. Poznałem go w stanie wojennym. Był wówczas bardzo bliskim współpracowników Antoniego Macierewicza od czasu ich wspólnego działania w drużynie harcerskiej i w KOR. Współtworzył ZChN, a następnie Porozumienie Centrum. Byliśmy w tej samej koalicji tworzącej rząd Jana Olszewskiego – on był w Porozumieniu Centrum, ja w ZChN. Po raz następny na sali sejmowej spotkaliśmy się w r. 1997. Obaj startowaliśmy z listy AWS. Był to czas śmiertelnego kryzysu PC.

Czy Ojciec Święty spełnił polecenie Najświętszej Maryi Panny?

portret użytkownika Z sieci

W czasie Objawienia w Fatimie Maryja stwierdziła, że „nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić”.

Z orędzia też wynika, że „jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój. Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”.

Jednak nie obudzili się ze snu o niewinnym Putinie

portret użytkownika Z sieci

Po katastrofie smoleńskiej Donald Tusk martwił się, by nikt nie przypisał winy ruskim, a konkretnie – Putinowi. Tym samym szlakiem poszła cała PO. Rozumiałem (choć nie popierałem), że czynili tak z obawy, by „nie budzić niedźwiedzia” i zachować dobre relacje z Rosją, korzystne dla nas ekonomicznie. Drugi ich problem – to obawa o polityczne korzyści PiSu i o sukcesy wyborcze. Dziś jest najlepszy czas, by nie przejmować się reakcją Putina, tym bardziej, że wszelkie złudzenia w stosunku do niego straciły i Europa i USA. Najwyraźniej ten drugi powód jest ważniejszy.

Specjalne wezwanie w modlitwie powszechnej w Wielki Piątek będzie dotyczyć Ukrainy

portret użytkownika Z sieci

Agencja katolicka KAI poinformowała, iż Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski wystosowała 25 marca br. Notę dotyczącą tegorocznych obchodów Wielkiego Tygodnia. Oto pełny tekst Informacji:

INFORMACJE ODNOŚNIE DO OBCHODÓW TEGOROCZNEGO TRIDUUM PASCHALNEGO

Rosjanie to Azjaci?

portret użytkownika Z sieci

Po opublikowaniu przeze mnie wczoraj bloga o wschodniej granicy Europy zadzwonił do mnie znajomy, z wykształcenia historyk. Stwierdził, iż Rosjanie ani genetycznie ani kulturowo nie są Europejczykami. W szczególności odnosi się to mieszkańców Księstwa Moskiewskiego. Jego zdaniem obszary tego księstwa były regularnie najeżdżane przez Tatarów – co kilkanaście lat. Zabijali mężczyzn, zbierali chłopców i dziewczęta oraz gwałcili kobiety. W efekcie po stuleciu takiej praktyki mieszkańcy tamtych terenów mieli coraz większą, z czasem dominującą domieszką krwi tatarskiej.

Czy Rosjanie to Europejczycy?

portret użytkownika Z sieci

Geograficznie Europa sięga do Uralu. A pod względem kultury politycznej? Spotkałem się z opinią, że Europa sięga tam, gdzie w mieście stoi ratusz – siedziba rady miejskiej, samorządu mieszkańców. Jeżeli jest tam pałac gubernatora, czy siedziba innego namiestnika władzy centralnej (jakikolwiek byłby jego tytuł służbowy), to znaczy, że jesteśmy już poza granicami Europy.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

31 marca 2022

Co robi szef Protokołu Dyplomatycznego Prezydenta?

portret użytkownika Z sieci

Od czasu do czasu zaliczamy wpadki dyplomatyczne w zachowaniu naszych Dam-Małżonek. Nikt (chyba) nie powiedział pani Millerowej, że przyjmowanie pary cesarskiej w sukni z krótkim rękawem traktowane jest w Japonii jako niedopuszczalne lekceważenie. Serduszka i napisy „love” też nie stanowiły szczytu elegancji – ale to już wszędzie, nie tylko u Japończyków. Dziś „wpadkę” zaliczyła nasza Pierwsza Dama w czasie wizyty J.Św. Patriarchy Konstantynopola. Zakładanie nogi na nogę jest nieeleganckie zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Unia chyba nie odpuści

portret użytkownika Z sieci
logo unia.jpg

Co jakiś czas budzone są nadzieje, że Unia wreszcie odblokuje fundusze przyznane Polsce „na odbudowę” po pandemii. I bardzo szybko się rozwiewały. Jest coraz bardziej oczywiste, że tych środków nie dostaniemy, jeśli nie zrezygnujemy z marzeń o „Europie suwerennych narodów”. „Postępowe” formacje chcą Unii jako unitarnego państwa zarządzanego z Brukseli - ewentualnie, ale niekoniecznie, w konsultacji z Paryżem. I Żadna tam agresja Rosji na Ukrainę tego nie zmieni. „Wiadomo przecież”, że największym sojusznikiem Putina jest „kaczystowska Polska”.

Co na to Steven Seagal?

portret użytkownika Z sieci
segal

Steven Frederic Seagal, bardzo popularny aktor występujący w ogromnej ilości filmów akcji, a często również ich reżyser i scenarzysta, w 2017 roku, otrzymał rosyjskie obywatelstwo. W ostatnich dniach Seagal wypowiedział się na temat wojny w Ukrainie. Próbował bronić rosyjskiego dyktatora. Udzielił wywiadu, w którym powiedział, że to nie Władimir Putin stoi za wojną w Ukrainie. Stwierdził, że winę za wojnę ponosi jakiś "podmiot zewnętrzny, który wydaje ogromne sumy pieniędzy na propagandę, aby sprowokować i skłócić ze sobą oba kraje". Czy obecnie zmienił już zdanie?

Ilu Ukraińcom udzieliła schronienia p. Ochojska?

portret użytkownika Z sieci
z28255816V,Janina-Ochojska.jpg

Janina Ochojska, europosłanka, zaatakowała Kościół katolicki w Polsce. Stwierdziła, iż "Są puste seminaria, domy rekolekcyjne. Czy kościół arcybiskupa Gądeckiego zamierza je otworzyć dla uchodźców?" Odpowiedział „Caritas” oraz liczne domy zakonne i parafie. Zakres ujawnionej pomocy okazał się ogromny. Teraz czas na Panią Europosłankę: komu ona udzieliła schronienia w swym domu (mieszkaniu)?

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

24 marca 2022

Co na to Gerard Depardieu?

portret użytkownika Z sieci

Gerard Depardieu od kilku lat nazywany złośliwie „Grigorijem Depardiejewem” zasłynął tym, że prezydenta Rosji porównywał do Jana Pawła II. Gdy publicznie oświadczył, że Krym i cała Ukraina "są częścią Rosji", Putin przyznał mu rosyjskie obywatelstwo. „Depardiejew” ustanowił swoje główne miejsce zamieszkania na terenie Rosji i dzięki temu uniknął płacenia wysokich podatków we Francji. Mam nadzieję, że obecnie stoi po „dobrej stronie mocy”.

Jerzy: https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/

23 marca 2022

Czy nikt nie poinformował Ukraińców, że na terenie polski obowiązuje polskie prawo?

portret użytkownika Z sieci

Dla pełnej jasności: całkowicie potępiam rosyjską agresję i modlę się o zwycięstwo Ukrainy. Współczuję uciekinierom z bombardowanych i ostrzeliwanych miast i wiosek naszego sąsiada. Wzburzenie mnie ogarnia, gdy słyszę wypowiedzi „ostrożnie wyważone” przywódców Europy Zachodniej. Wspieram uchodźców materialnie. Uważam jednak, iż nie wolno na szwank narażać godności naszego państwa wobec owych uciekinierów ani wzbudzać frustracji Polaków.

Metropolita Sawa zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie

portret użytkownika Z sieci

20 marca 2022, godzinę po północy Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) w Warszawie opublikowała komunikat następującej treści:

Nie lubię, gdy generałowie udają ekspertów w sprawach międzynarodowych

portret użytkownika Z sieci

Jak większość Polaków – kocham polski mundur i polską armię. Szanuję generałów. Gdy wypowiadają się na temat liczebności i wyszkolenia oraz wyposażenia armii – słucham z uwagą. Gdy mówią o konieczności „dozbrojenia i do wyposażenia” przez zakupy broni – słucham, ale biorę poprawkę na to, że lotnik żąda samolotów, marynarz okrętów, a pancerniak armat i rakiet. Dodatkowo jeszcze uwzględniam oddziaływanie różnych grup interesów krajowych i zagranicznych. Ale to rozumiem – te racje musi wyważyć minister.

Nasi wielcy stratedzy 2 – Wielki sukces Piotra Naimskiego

portret użytkownika Z sieci

Zakończona została budowa gazociągu Baltic Pipe, To niewątpliwy sukces Piotra Naimskiego. Początek jego walki pamiętam tak: W Rzeczpospolitej opublikowany została notatka, iż w ciągu 2 tygodni podpisany przez nasze Ministerstwo Gospodarki zostanie list intencyjny z holenderską firmą na dostawę przez nią gazu ziemnego do Polski. Próbowałem interweniować u ministra – bezskutecznie. Wiedziałem, że ta firma handluje gazem rosyjskim. Mielibyśmy więc gaz rosyjski z marżą holenderską. Poszedłem do premiera Jerzego Buzka. Wiedział, kwestią zaopatrzenia Polski w gaz interesuję się od 10 lat.

Cytaty z bardzo ważnego dokumentu

portret użytkownika Z sieci

Proponuję, by przy formułowaniu następnej rezolucji Parlamentu Europejskiego skorzystać z historycznego „gotowca”:

Tekst Rezolucji

A że Rzeczpospolita […] własnymi z niewoli dźwignąć się nie może siłami, nic jej innego nie zostaje, tylko uciec się z ufnością […] zabezpieczając się […] na traktatach, które ją (tu trzeba wstawić: „Unię Europejską”) z Rzeczpospolitą wiążą. […]

- Żądamy wolności, narodowi naszemu przyzwoitej […].

- Żądamy spokojności wewnętrznej, trwałego z sąsiadami pokoju, bo szczęśliwości, bezpieczeństwa własności, nie zamieszania wojen szukamy.

Wymiana listów pod koniec XVII w. – dziś też aktualna

portret użytkownika Z sieci

List Mehmeda IV (dziś wcielonego jako Władimir W. Putin)

„Ja, sułtan, syn Mehmeda, brat Słońca i Księżyca, wnuk i namiestnik Boga, Pan królestw Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Wielkiego i Małego Egiptu, Król nad Królami, Pan nad Panami, znamienity rycerz, niezwyciężony dowódca, niepokonany obrońca miasta Pańskiego, wypełniający wolę samego Boga, nadzieja i uspokojenie dla muzułmanów, budzący przestrach, ale i wielki obrońca chrześcijan — nakazuję wam, Kozakom zaporoskim, poddać się mi dobrowolnie bez żadnego oporu i nie kazać mi się więcej waszymi napaściami przejmować.

Subskrybuj zawartość