Skip to main content

VII kadencja RM

Interpelacja: w spr. transmisji posiedzenia Rady Miejskiej

portret użytkownika kk500s

Piotrków Trybunalski, 8 grudnia 2014 r.
Krzysztof Kozłowski
Radny Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

III Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (22.12.2014)

portret użytkownika PIS
22.12.2014 09:00
22.12.2014 15:00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok ;
4.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta;

PiS w RM VII kadencji

portret użytkownika witold k

Wkładam kilka wpisów, jakich dokonałem w blogu mając naiwną nadzieję, że będą okazją do oddzielnych dyskusji - komentarzy. Tak się nie stało. Skasowałem je przenosząc do tego wątku jako kolejne wpisy. Niech ten wątek pozostanie miejscem dyskusji na całą kadencję.
Wątek na forum otrzymuje tytuł "PiS w RM VII kadencji" jednak - dotyczy nieprawdopodobnie trudnej sytuacji jakiekolwiek opozycji w utworzonym w naszym mieście PROM-ie.

Zakładając, że stosowne organa uznają samorządowe wybory

portret użytkownika witold k
herbPT.svg.png

Że temida nie dopatrzy się przekroczenia limitów finansowych KWWKCh – „Razem dla Piotrkowa” wszystkie inne, też skończą się co najwyżej personalnymi zmianami w składzie RM.

Co należałoby zrobić, aby w miarę uspokoić atmosferę?

Wydaje się po pierwsze, że p. Marian Błaszczyński powinien oddać mandat i w ten sposób obrazowo zakończyć XX letnie budowanie prywatnej koterii. Wypominałem o tym przed ogłaszaniem składów kandydatów do RM.

Po takim uspokojeniu należałoby zdecydować się czy:

portret użytkownika PIS

II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

08.12.2014 09:00
08.12.2014 15:00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.2. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.3. wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim;

Pozdrawiam Was Ciule

portret użytkownika witold k
Logo_SLD.jpg

Pozdrawiam was, ciule, że tak za Ojcem Świętym emerytem zaciągnę. Nie tych spod znaku: Waldemara Niewinnego, czy Witka Maćkowiaka, a tych od Bronka z PAX-u, co do SLD nawrócił... na maniutków.

Bliżej mi do Waldka i Witka niż do Bronka po tym, co zrobił i to po wielu doświadczeniach, także naiwniaków od PiS, że młodego asystenta wspomnę czy wiecznego radnego w województwie.

W kierownictwie bez zmian - nowy układ w Radzie Miasta

portret użytkownika Sergiusz S
herbPT.svg.png

W dniu dzisiejszym tj 01.12.2014r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Miasta. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych oraz prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego i wice przewodniczących Rady Miasta.

I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

portret użytkownika PIS
01.12.2014 09:00
01.12.2014 14:00
herbPT.svg.png

I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego VII kadencji, odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 9.00
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1

www.rada.piotrkow.pl

28 listopada 2014

Będzie trójporozumienie przeciwko prezydentowi?

portret użytkownika witold k
mamipulacja.jpg

Co to jest: Będzie trójporozumienie przeciwko prezydentowi? Pytam: Co to jest? Litości! Nie ma czegoś takiego jak porozumienie przeciw Prezydentowi. Zasady współpracy ustrojowej określa Ustawodawca. Nie ma tu żadnych samowoli. Owszem, są gierki koterii... ale chyba nie o to chodzi w załączonym arcie?

Polityka czy polityka

portret użytkownika witold k
polska_flaga01.jpg

Obserwujemy od lat pewne wyścigi o stosunek Samorządów do politycznych partii. Powstałe grupy samorządowych oligarchów wytwarzają atmosferę, jakoby partie miały zły wpływ na samorządy. Więcej: naiwni w swej wizji budują środowiska niezadowolonych i na anty partyjniactwie budują swoje pozycje, które stawiają owych liderów na pozycji pożytecznych – marionetki w ręku oligarchów. Mamy partie, które założyli oligarchowie i partie, których nie założyli – to tu jest problem. Szkoda mi pana Kukiza.

Subskrybuj zawartość