Jeśli by zaś o tę wymianę kadry sędziowskiej chodziło co to dla nie poznaki reformą nazywają…