Upaństwowione odchodzenie od Komunizmu - wątek na forum