Obniżanie emerytur pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa