Minister Zdrowia to będzie wynajmował para prywatną służbę zdrowia czy…