Ruch Czystych Serc Łódź - Aktywne słuchanie - Tomasz K. Korzeniowski