Imperium sowieckie: jego  rozpad,  dziedzictwo i próby odbudowy