Zadaje pytanie o sens dalszego funkcjonowania trybunalscy.pl