Dokumenty są wręcz zafałszowane - mówi po komisji Prof. Kazimierz Nowaczyk: