Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne